Statutární město Ostrava - oficiální portál
 • Velikost písma:
 • A
 • A
 • A

Osobní nástroje

Odbor stavebního řádu a přestupků

Poslední změna: Čtvrtek 02.11.2017 07:19 by mop166

Odbor stavebního řádu a přestupků je odborem, který ve správním obvodu Moravská Ostrava a Přívoz vykonává státní správu (v rozsahu daném Statutem města Ostravy) v působnosti:

 • obecného stavebního úřadu ve smyslu zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů,
 • silničního správního úřadu a speciálního stavebního úřadu pro místní komunikace a veřejně přístupné účelové komunikace ve smyslu zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů,
 • správního úřadu podle § 77 a § 77a zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, na místních komunikacích III.a IV. třídy a účelových komunikací,
 • přestupků ve smyslu zákona č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich.

Dále vykonává působnost na úseku

 • ochrany vod, vodovodů a kanalizací,
 • ochrany zemědělského půdního fondu, myslivosti, rybářství, zemědělství, veterinární a rostlinolékařské péče.

  

Archív stavebního úřadu:

Kontaktní osoba:      Jiřina Pröschlová, telefon: 599 442 896

Adresa:                   Gen.Píky 3306/13c, Moravská Ostrava (areál základní školy-pavilon kuchyň-jídelna)

Ing. Jiří Kozelský
vedoucí odboru
599442895 309 / Edvarda Beneše
Jiřina Pröschlová
administrativní a spisový pracovník
599442896 311 / Edvarda Beneše
Kontaktní seznam všech pracovníků

Pracoviště

náměstí Dr. E. Beneše 555/6, Ostrava

Adresa:
Úřad městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz
náměstí Dr. E. Beneše 555/6
729 29 Ostrava

Call centrum: 844 121 314

Telefon: 599 444 444

Adresa elektronické podatelny:
posta@moap.ostrava.cz

ID datové schránky: c9ybfpi

IČ: 845451

DIČ: CZ00845451

Gen. Píky 3306/13c, Ostrava

Adresa:
Archiv
Gen. Píky 3306/13c
702 00 Ostrava

Call centrum: 844 121 314

Telefon: 599 444 444

Adresa elektronické podatelny:
posta@moap.ostrava.cz

ID datové schránky: c9ybfpi

IČ: 845451

DIČ: CZ00845451

 • 49.8385354 18.2652041

Formuláře

Kontakt

Kontaktní centrum

844 121 314


Spojovatelka

599 444 444

599 442 991

facebook_logo


Úřad městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz
náměstí Dr. E. Beneše 555/6
729 29 Ostrava


Úřední hodiny »