Aktuality
Významné omezení činnosti úřadu
12 1 2022

Významné omezení činnosti úřadu

Vážení občané,
v souvislosti s nezbytnou odstávkou některých informačních systémů úřadu dojde ve dnech 20. (čtvrtek) až 24. ledna 2022 (pondělí) k významnému omezení provozu činnosti Úřadu městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz. V daných termínech tak nebude možné mnohé záležitosti na úřadu vyřídit.

Děkujeme za pochopení a prosíme Vás, abyste vyřízení úředních záležitostí směřovali na jiné úřední dny.

Svoz odložených vánočních stromků zajistí obvod na vlastní náklady
10 1 2022

Svoz odložených vánočních stromků zajistí obvod na vlastní náklady

Vedení městského obvodu se rozhodlo od dnešního dne, tj. od pondělí 10.1.2022 do 3.2.2022 na náklady obvodu zajišťovat svoz odložených vánočních stromků v obvodu Moravská Ostrava a Přívoz. Občané obvodu tedy nemusejí mít strach, že odložené vánoční stromky zůstanou u kontejnerů neuklizeny.

Informace o postupu SMO při aplikaci Směrnice Evropského parlamentu a Rady č. 2019/1937 ze dne 23.10.2019 o ochraně osob, které oznamují porušení práva Evropské unie
10 1 2022

Informace o postupu SMO při aplikaci Směrnice Evropského parlamentu a Rady č. 2019/1937 ze dne 23.10.2019 o ochraně osob, které oznamují porušení práva Evropské unie

Evropský parlament a Rada EU vydaly dne 23.10.2019 směrnici č. 2019/1937 o ochraně osob, které oznamují porušení práva Unie (dále jen Směrnice).

Tisková oprava článku "Kam s vánočním stromkem?" z lednového čísla zpravodaje Centrum
7 1 2022

Tisková oprava článku "Kam s vánočním stromkem?" z lednového čísla zpravodaje Centrum

V lednovém čísle zpravodaje Centrum jsme publikovali na straně 16 krátkou zprávu o možnosti odkládat odstrojené vánoční stromky vedle kontejnerových stanovišť. Bývalo pravidlem ji v lednovém vydání zpravodaje vždy zveřejnit, aby lidé neházeli stromky přímo do popelnic, kam v žádném případě nepatří. Nicméně, podle nové odpadové legislativy a nové obecně závazné vyhlášky statutárního města Ostravy o stanovení obecního systému odpadového hospodářství se vánoční stromky mohou, podobně jako jiné biologicky rozložitelné odpady, odkládat pouze do sběrných dvorů nebo do biopopelnic.

Interaktivní mapová aplikace přináší nejen handicapovaným potřebné informace
6 1 2022

Interaktivní mapová aplikace přináší nejen handicapovaným potřebné informace

Více jak 1400 objektů z oblastí úřadů, vzdělávaní, zdravotnictví, služeb, kultury, gastronomie, zastávek městské hromadné dopravy, bylo zmapováno a zveřejněno v mapě přístupnosti, která je využívána zejména osobami odkázanými na ortopedický vozík. Informace však využívají i senioři se zhoršenou mobilitou či rodiče s kočárky. Handicapovaní, ale nejen oni, mohou v mapě zjistit, zda daný objekt je pro ně samostatně přístupný, potřebují doprovod či se jedná o objekt zcela nepřístupný. Přístupnost je hodnocena z mnoha aspektů a rozděluje objekty na přístupné (zelená barva), částečně přístupné (oranžová barva) a obtížně přístupné nebo nepřístupné (červená barva).

 

VÍCE AKTUALIT >>