Statutární město Ostrava - oficiální portál
  • Velikost písma:
  • A
  • A
  • A

Osobní nástroje

Vedení úřadu

Poslední změna: Pondělí 19.11.2018 15:25 by Pondělíčková Jana

Ing. Zuzana Ožanová, starostka 

iko_telefon 599 442 807

iko_fax 599 442 991

email: zuzana.ozanova@moap.ostrava.cz

 

 asistent: Šárka Klementová

Starostka městského obvodu

Ing. Zuzana Ožanová

 

 Svěřené úkoly v samostatné působnosti na úsecích:

 

-       interní audit a finanční kontrola

-        požární ochrana;

-        integrovaný záchranný systém

-        krizové řízení a hospodářská opatření pro

          krizové stavy

-        vztahy k veřejnosti a prezentace

-        zastupování obvodu navenek

-        územní řízení a stavební řád

-        strategický rozvoj (územní plán, rozvoj města,

          nakládání  se strategickým majetkem, souhlasy  

          s umístěním stavby

-        silniční hospodářství

-        ostatní úseky v samostatné působnosti obvodu,

          které nejsou svěřeny žádnému z místostarostů

 

Z. Ožanová 

      

 

 

 

Ing. David Witosz, místostarosta

iko_telefon 599 442 801

iko_fax 599 442 991

email: david.witosz@moap.ostrava.cz


asistent: Lada Pščolková

Místostarosta městského obvodu

Ing. David Witosz

 

Svěřené úkoly v samostatné působnosti na úsecích: 

 

-        doprava

-        komunální služby

-        stavební investice

-        hospodaření s byty a nebytovými prostory včetně

          jejich nabytí a prodeje

 

 

 D.Witosz

       

 

Ing. Valentina Vaňková, místostarostka

iko_telefon 599 442 808

iko_fax 599 442 991

email: valentina.vankova@moap.ostrava.cz

 

 

asistent: Šárka Klementová

 Místostarostka městského obvodu

Ing. Valentina Vaňková

 

Svěřené úkoly v samostatné působnosti na úsecích: 

 

-        rozpočet a finanční hospodaření

-        hospodaření s nemovitým majetkem včetně jeho nabytí  a prodeje mimo bytů a nebytových prostor

 

 V.Vaňková

       

 

 

 Mgr. Alena Pataky, místostarostka

iko_telefon 599 442 803

iko_fax 599 442 991

email: alena.pataky@moap.ostrava.cz

 

 

 

asistent: Šárka Klementová

Místostarostka

městského obvodu

Mgr. Alena Pataky

 

Svěřené úkoly v samostatné působnosti na úsecích:

 

-        sociální věci

-        školství, mládež, tělovýchova a kultura

 

 

          

 

Ing. Rostislav Řeha, místostarosta 

iko_telefon 599 442 806

iko_fax 599 442 991

email: rostislav.reha@moap.ostrava.cz

 

 

 asistent: Lada Pščolková

Místostarosta městského obvodu

Ing. Rostislav Řeha

 

 Svěřené úkoly v samostatné působnosti na úsecích:

 

-        informační systémy

-        otevřená radnice

-        životní prostředí

-        veřejné zakázky

 

 R.Řeha

      

 

 

 

 Mgr. Leona Večeřová, tajemnice

iko_telefon 599 442 809

iko_fax 599 442 991

email: lvecerova@moap.ostrava.cz

 

 asistent: Ivana Stuchlá

Tajemnice úřadu

Mgr. Leona Večeřová 

 

Kontakt

Kontaktní centrum

844 121 314


Spojovatelka

599 444 444

599 442 991

facebook_logo


Úřad městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz
náměstí Dr. E. Beneše 555/6
729 29 Ostrava


Úřední hodiny »