Statutární město Ostrava - oficiální portál
  • Velikost písma:
  • A
  • A
  • A

Osobní nástroje

Organizační struktura úřadu

Poslední změna: Pondělí 04.01.2016 13:02
Vnitřní členění úřadu
  1. Úřad tvoří starosta, místostarostové, tajemník a další zaměstnanci města zařazení do úřadu.
  2. Úřad plní úkoly v samostatné a přenesené působnosti, kterými jej pověří rada, zastupitelstvo nebo které vyplývají z příslušných právních předpisů nebo z OŘ.
  3. Úřad se dle jednotlivých úseků činnosti člení na tyto útvary:

1. odbor financí a rozpočtu (OFR), který se dále člení na:

1.1. oddělení ekonomiky a účetnictví
1.2. oddělení místních poplatků a pohledávek

2. odbor investic a místního hospodářství (OIMH), který se dále člení na:

3.1. oddělení investic
3.2. oddělení místního hospodářství

3. odbor majetkový (OM), který se dále člení na:

4.1. oddělení evidence majetku
4.2. oddělení správy majetku

4. odbor sociálních věcí (OSV), který se dále člení na:

5.1. oddělení sociálních služeb 
5.2. oddělení sociálně-právní ochrany dětí 
5.3. oddělení sociální péče

5. odbor stavebního řádu a přestupků (OSŘP), který se dále člení na:

6.1. oddělení stavebního úřadu
6.2. oddělení přestupků a deliktů

6. odbor strategického rozvoje, školství a volnočasových aktivit (OŠR)

7. odbor vnitřních věcí (OVV), který se dále člení na:

8.1. oddělení matriky a ohlašovny
8.2. oddělení vnitřní správy

8. oddělení informačních technologií (OIT)

9. oddělení sekretariátů (OS)

 

Kontakt

Kontaktní centrum

844 121 314


Spojovatelka

599 444 444

599 442 991

facebook_logo


Úřad městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz
náměstí Dr. E. Beneše 555/6
729 29 Ostrava


Úřední hodiny »