Statutární město Ostrava - oficiální portál
 • Velikost písma:
 • A
 • A
 • A

Osobní nástroje

Odbor strategického rozvoje, školství a volnočasových aktivit

Poslední změna: Čtvrtek 13.10.2016 10:51 by mop166

V samostatné působnosti zabezpečuje činnosti na úseku projektového řízení rozvojových projektů finančně krytých z externích zdrojů a činnosti na úseku školství, mládeže, tělovýchovy, kultury a poskytování veřejné finanční podpory.

Odbor zabezpečuje výkon působnosti městského obvodu svěřené městskému obvodu statutem:

 • na úseku úkolů zřizovatele příspěvkových organizací,
 • na úseku poskytování veřejné finanční podpory z rozpočtu městského obvodu,
 • na úseku rozpočtu a finančního hospodaření při podávání žáfostí o poskytnutí dotací z mimorozpočtových zdrojů,
 • při poskytování věcných movitých a peněžitých darů,
 • na úseku kontroly při zabezpečování výkonu předběžné a průběžné veřejnoprávní kontroly u žadatelů nebo příjemců účelových dotací z rozpočtu městského obvodu podle zákona o finanční kontrole,
 • na úseku školství, mládeže, tělovýchovy a kultury (při zřizování a zrušování PO, při zřizování a zrušování škol a školských zařízení, při navrhování spádových obvodů ZŠ, při vytváření podmínek pro plnění povinné školní docházky aj.)
 • na úseku ceny města a městských obvodů.

Zabezpečuje plnění úkolů zřizovatele příspěvkových organizací včetně jejich činnosti.

V přenesené působnosti vykonává činnosti na úseku školství, mládeže, tělovýchovy a kultury:

 • při vykonávání kontroly nad dodržováním povinnosti vlastníka nebo provozovatele sportovních zařízení.
Ing. Miroslava Rychtáriková
vedoucí odboru
599442944 350B / Edvarda Beneše
Ing. Jolana Janková
referent školství a volnočasových aktivit
599442948 350A / Edvarda Beneše
Ing. Michal Sněhota
referent školství a volnočasových aktivit
599442947 351A / Edvarda Beneše
Kontaktní seznam všech pracovníků

Pracoviště

náměstí Dr. E. Beneše 555/6, Ostrava

Adresa:
Úřad městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz
náměstí Dr. E. Beneše 555/6
729 29 Ostrava

Call centrum: 844 121 314

Telefon: 599 444 444

Adresa elektronické podatelny:
posta@moap.ostrava.cz

ID datové schránky: c9ybfpi

IČ: 845451

DIČ: CZ00845451

Kontakt

Kontaktní centrum

844 121 314


Spojovatelka

599 444 444

599 442 991

facebook_logo


Úřad městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz
náměstí Dr. E. Beneše 555/6
729 29 Ostrava


Úřední hodiny »