Statutární město Ostrava - oficiální portál
  • Velikost písma:
  • A
  • A
  • A

Osobní nástroje

Zajímavé odkazy

Poslední změna: Úterý 17.04.2018 07:11

Instituce

Pražský hrad http://www.hrad.cz/

Vláda České republiky http://www.vlada.cz/

Úřad Vlády ČR http://www.vlada.cz/cz/urad-vlady/default.htm

Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR http://www.psp.cz/sqw/hp.sqw

Senát Parlamentu ČR http://www.senat.cz/

Ministerstvo financí http://www.mfcr.cz/cps/rde/xchg/

Ministerstvo dopravy http://www.mdcr.cz/cs/default.htm

Ministerstvo kultury http://www.mkcr.cz/

Ministerstvo obrany http://www.army.cz/

Ministerstvo pro místní rozvoj http://www.mmr.cz/

Ministerstvo práce a sociálních věcí http://www.mpsv.cz/cs/

Ministerstvo průmyslu a obchodu http://www.mpo.cz/

Ministerstvo spravedlnosti http://portal.justice.cz/Justice2/Uvod/uvod.aspx

Ministerstvo vnitra http://www.mvcr.cz/

Ministerstvo zahraničních věcí http://www.mzv.cz/jnp/

Ministerstvo zdravotnictví http://www.mzcr.cz/

Ministerstvo zemědělství http://eagri.cz/public/web/mze/ministerstvo-zemedelstvi/

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy http://www.msmt.cz/

Ministerstvo životního prostředí http://www.mzp.cz/

 

Portál veřejné správy http://portal.gov.cz/wps/portal/_s.155/6966/place

Portál Evropské unie http://europa.eu/

 

Úřady

Magistrát města Ostravy www.ostrava.cz

Krajský úřad www.kr-moravskoslezsky.cz

Úřad práce http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/msk/kop/ostrava

Okresní správa sociálního zabezpečení http://www.cssz.cz/cz/kontakty/krajska-a-okresni-pracoviste/moravskoslezsky-kraj/ossz-ostrava.htm

Katastrální úřad http://katastr-nemovitosti.aloki.cz/katastralni-urad.php?id=61

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových http://www.uzsvm.cz/uzemni-pracoviste-ostrava.php

Česká daňová správa http://cds.mfcr.cz/cps/rde/xchg/cds/xsl/ceska_danova_sprava.html?year=0

Český statistický úřad http://www.czso.cz/xt/redakce.nsf/i/home

 

Soudy

Okresní soud v Ostravě http://portal.justice.cz/Justice2/Soud/soud.aspx?j=167&o=157&k=1610

Krajský soud v Ostravě http://portal.justice.cz/Justice2/Soud/soud.aspx?o=19&j=29&k=337

 

Policie, hasiči

Krajské ředitelství Policie ČR http://www.policie.cz/krajske-reditelstvi-policie-msk.aspx

Městské ředitelství Ostrava http://www.policie.cz/clanek/mestske-reditelstvi-policie-ostrava-146470.aspx

Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje http://www.hzscr.cz/hzs-moravskoslezskeho-kraje.aspx

Tísňová volání http://www.hzscr.cz/clanek/tisnova-volani-v-ceske-republice.aspx?q=Y2hudW09NA%3d%3d

 

Další instituce

Kancelář finančního arbitra http://www.finarbitr.cz/cs/

Krajská hygienická stanice Ostrava http://www.khsova.cz/01/index.php

Národní památkový ústav Ostrava http://www.npu.cz/pro-odborniky/pracoviste-npu/uop-v-ostrave/

Portál lékařů http://www.navstevalekare.cz/

Veřejný ochránce práv http://www.ochrance.cz/

 

Kanceláře senátorů a poslanců

Ing.  Zdeněk Nytra, senátor Parlamentu České republiky. Telefon:  727 852 939, e–mail: senat.nytra@gmail.com,  www. zdeneknytra.cz.

 

Ing. Leopold Sulovský, senátor Parlamentu České republiky. Mjr. Nováka 1455/34, 700 30 Ostrava - Hrabůvka, Úřední hodiny: Pondělí  10 - 15 hod., tel.: +420 608 075 314

e-mail: sulovskyl@senat.cz,  http://www.leopoldsulovsky.cz/

 

Ing. Zuzany Ožanová, poslankyně Parlamentu České republiky. Dlouhá 194/3, ve čtvrtém patře. Návštěvní hodiny pro veřejnost jsou každé pondělí 15:00 – 17:00. Schůzky mimo tyto hodiny lze domluvit s asistentem poslankyně Petrem Veselkou na telefonu 724 858 777 nebo přes e-mail: veselka@ano-ostrava.cz

Kontakt

Kontaktní centrum

844 121 314


Spojovatelka

599 444 444

599 442 991

facebook_logo


Úřad městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz
náměstí Dr. E. Beneše 555/6
729 29 Ostrava


Úřední hodiny »