Statutární město Ostrava - oficiální portál
 • Velikost písma:
 • A
 • A
 • A

Osobní nástroje

Pracovněprávní vztahy, odměňování a vzdělávání

Poslední změna: Čtvrtek 16.03.2017 12:08 by mop284

Úsek zabezpečuje zejména tyto úkoly v samostatné působnosti (v souladu se statutem a příslušnými právními předpisy):

 • komplexní plnění úkolů a povinností zaměstnavatele v oblasti pracovněprávních vztahů, odměňování a vzdělávání zaměstnanců,
 • povinnosti zaměstnavatele na úseku pracovnělékařských služeb,
 • výkon agendy výběru zaměstnanců,
 • odměňování členů zastupitelstva a poskytování peněžitých plnění fyzickým osobám, které nejsou členy zastupitelstva, za výkon funkce členů výborů zastupitelstva a komisí rady,
 • výkon platové agendy ředitelů PO městského obvodu,
 • činnosti a úkoly vyplývající pro zaměstnavatele z kolektivní smlouvy,
 • agendu daně z příjmů ze závislé činnosti a funkčních požitků, pojistného na sociální a zdravotní pojištění včetně provádění registrační a oznamovací činnosti a odvodů,
 • agendu refundací platu při uvolňování zaměstnanců pro jiného zaměstnavatele,
 • povinnosti zaměstnavatele v důchodovém pojištění a důchodovém řízení zaměstnanců a uvolněných členů zastupitelstva,
 • vedení evidence starobních a invalidních důchodů a zabezpečení zákonných opatření ve vztahu k těmto zaměstnancům,
 • výpočet zákonného pojištění odpovědnosti za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání, včetně jeho odvodu,
 • výpočet a odškodňování pracovních úrazů,
 • agendu sociálního fondu,
 • úkoly evidenčního orgánu dle zákona o střetu zájmu aj.
JUDr. Zuzana Šmídová
právník
599442979 205 / Edvarda Beneše
Petra Hejsková
pokladní
599442829 1 / Edvarda Beneše
Šárka Polamová
referent platové agendy
599442824 206B / Edvarda Beneše
Kontaktní seznam všech pracovníků

Pracoviště

náměstí Dr. E. Beneše 555/6, Ostrava

Adresa:
Úřad městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz
náměstí Dr. E. Beneše 555/6
729 29 Ostrava

Call centrum: 844 121 314

Telefon: 599 444 444

Adresa elektronické podatelny:
posta@moap.ostrava.cz

ID datové schránky: c9ybfpi

IČ: 845451

DIČ: CZ00845451

Úřední hodiny

Kontakt

Kontaktní centrum

844 121 314


Spojovatelka

599 444 444

599 442 991

facebook_logo


Úřad městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz
náměstí Dr. E. Beneše 555/6
729 29 Ostrava


Úřední hodiny »