Odbor sociálních věcí

Adresa:
Úřad městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz
náměstí Dr. E. Beneše 555/6, 729 29 Ostrava
Telefon:
+420599442920
Adresa:
Odbor sociálních věcí, oddělení sociální péče
Nádražní 110, 702 00 Ostrava
Telefon:
+420599442920

Řeší:

Je odborem městského obvodu pro zabezpečování působnosti na úseku sociální péče, sociálních služeb a sociálně právní ochrany dětí.

Působnost

V samostatné působnosti odbor zabezpečuje zejména poskytování pomoci a podpory seniorům a osobám v nepříznivé sociální situaci prostřednictvím sociálních služeb.  

V přenesené působnosti odbor vykonává sociální práci s jednotlivými cílovými skupinami osob v nepříznivé sociální situaci, vykonává činnosti na úseku sociálně-právní ochrany dětí, důchodového pojištění a vykonává funkci opatrovníka osob omezených ve svéprávnosti.

Úřední hodiny

Kontakty

Mgr. Alena Antoszyková
vedoucí odboru sociálních věcí
Lenka Svobodová
administrativní a spisový pracovník