Statutární město Ostrava - oficiální portál
  • Velikost písma:
  • A
  • A
  • A

Osobní nástroje

Odbor sociálních věcí

Poslední změna: Pátek 07.09.2018 07:02 by mop166

Je odborem městského obvodu pro zabezpečování působnosti na úseku sociální péče, sociálních služeb a sociálně právní ochrany dětí.

Působnost

V samostatné působnosti odbor zabezpečuje zejména poskytování pomoci a podpory seniorům a osobám v nepříznivé sociální situaci prostřednictvím sociálních služeb.  

V přenesené působnosti odbor vykonává sociální práci s jednotlivými cílovými skupinami osob v nepříznivé sociální situaci, vykonává činnosti na úseku sociálně-právní ochrany dětí, důchodového pojištění a vykonává funkci opatrovníka osob omezených ve svéprávnosti.

Mgr. Alena Antoszyková
vedoucí odboru
599442919, mobil: 724290828 417 / Edvarda Beneše
Lenka Svobodová
administrativní a spisový pracovník
599442920 416 / Edvarda Beneše
Kontaktní seznam všech pracovníků

Pracoviště

náměstí Dr. E. Beneše 555/6, Ostrava

Adresa:
Úřad městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz
náměstí Dr. E. Beneše 555/6
729 29 Ostrava

Call centrum: 844 121 314

Telefon: 599 444 444

Adresa elektronické podatelny:
posta@moap.ostrava.cz

ID datové schránky: c9ybfpi

IČ: 845451

DIČ: CZ00845451

Nádražní 110, Ostrava

Adresa:
Odbor sociálních věcí, oddělení sociálních služeb a oddělení sociální péče
Nádražní 110
702 00 Ostrava

Call centrum: 844 121 314

Telefon: 599 444 444

Adresa elektronické podatelny:
posta@moap.ostrava.cz

ID datové schránky: c9ybfpi

IČ: 00845451

DIČ: CZ00845451

Úřední hodiny

Kontakt

Kontaktní centrum

844 121 314


Spojovatelka

599 444 444

599 442 991

facebook_logo


Úřad městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz
náměstí Dr. E. Beneše 555/6
729 29 Ostrava


Úřední hodiny »