Statutární město Ostrava - oficiální portál
  • Velikost písma:
  • A
  • A
  • A

Osobní nástroje

Odbor vnitřních věcí

Poslední změna: Pondělí 26.01.2015 10:55 by mop166

V samostatné působnosti odbor zabezpečuje zejména činnosti na úseku technickoorganizačního zabezpečení jednání orgánů městského obvodu, občanských obřadů a slavností, ve věcech pojmenování ulic a veřejných prostranství, místního referenda, úřední desky, ztrát a nálezů, hospodářské správy, autodopravy, spisové služby.  Obdobné úkoly plní vůči členům zastupitelstva městského obvodu.

V přenesené působnosti odbor vykonává zejména činnosti na úseku voleb, práva shromažďovacího, krajského referenda, evidence obyvatel, matrik a rodných čísel, občanských průkazů, cestovních dokladů, kontaktního místa Czech POINT, ověřování opisů nebo kopií listin a ověřování pravosti podpisů.

Ing. Pavlína Mučková
vedoucí odboru
599442850 230 / Edvarda Beneše
Ing. Milada Nosálková
vedoucí oddělení vnitřní správy
599442861 231A / Edvarda Beneše
Kontaktní seznam všech pracovníků

Pracoviště

náměstí Dr. E. Beneše 555/6, Ostrava

Adresa:
Úřad městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz
náměstí Dr. E. Beneše 555/6
729 29 Ostrava

Call centrum: 844 121 314

Telefon: 599 444 444

Adresa elektronické podatelny:
posta@moap.ostrava.cz

ID datové schránky: c9ybfpi

IČ: 845451

DIČ: CZ00845451

Úřední hodiny

Formuláře

Kontakt

Kontaktní centrum

844 121 314


Spojovatelka

599 444 444

599 442 991

facebook_logo


Úřad městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz
náměstí Dr. E. Beneše 555/6
729 29 Ostrava


Úřední hodiny »