Statutární město Ostrava - oficiální portál
  • Velikost písma:
  • A
  • A
  • A

Osobní nástroje

Volná pracovní místa

Poslední změna: Čtvrtek 22.03.2018 07:56 by Durajová Daniela

Volná pracovní místa

Jedná se o nabídky těchto volných pracovních míst:

1. výběrová řízení vyhlašovaná Radou městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz

2. pracovní místa vyhlašována na základě výběrového řízení dle zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o úřednících"):

  • tzv. úřednická místa (jejichž náplní je výkon správních činností)
  • místa vedoucích úředníků

3. pracovní místa obsazovaná bez nutnosti vyhlášení výběrového řízení dle zákona o úřednících v rámci Úřadu městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz (jedná se o pracovní místa, jejichž náplní není výkon správních činností - zejména práce manuální, servisní a pomocné)

Aktuální volná pracovní místa ZDE!!! 

 

Dokumenty, které jsou vyžadovány v případech uvedených v oznámení o vyhlášení výběrového řízení:

Přihláška do výběrového řízení

Žádost o lustrační osvědčení

Čestné prohlášení dle § 4 odst. 3 zákona č. 451/1991Sb.

Pokud se uchazeč rozhodne podat přihlášku do výběrového řízení v souladu se zákonem č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, ve znění pozdějších předpisů, prostřednictvím datové schránky, bude muset přesto některé zákonem požadované přílohy (výpis z Rejstříku trestů, ověřenou kopii dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání a v případě výběrového řízení na pozici vedoucího úředníka i negativní lustrační osvědčení, bude-li vyžadováno) doručit vyhlašovateli poštou nebo osobně na podatelnu Úřadu městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz.

 

 

Kontakt

Kontaktní centrum

844 121 314


Spojovatelka

599 444 444

599 442 991

facebook_logo


Úřad městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz
náměstí Dr. E. Beneše 555/6
729 29 Ostrava


Úřední hodiny »