Oddělení přestupků

Řeší:

Na úseku samostatné působnosti zabezpečují činnosti:

na vyzvání soudu se účastní výkonu rozhodnutí podle příslušných ustanovení občanského zákoníku (budova na náměstí Dr. E. Beneše 555/6 kanceláře č. 305, 312, 351B, 352, 353, 354, 355, 356, 357, 358)

Na úseku přenesené působnosti vykonává činnosti:

souhrnný výkon státní správy na úseku přestupků (budova na náměstí Dr. E. Beneše 555/6 kanceláře č. 305, 312, 351B, 352, 353, 354, 355, 356, 357, 358)

vyhotovování zpráv pro potřeby trestního, občanskoprávního a správního řízení (na náměstí Dr. E. Beneše 555/6 kancelář č. 354)

Úřední hodiny