Úpravy v bytech a nebytových prostorech

Základní zobrazení / Rozšířené zobrazení / Plné zobrazení

 1. Označení - pojmenování - životní situace

  Úpravy v bytech a nebytových prostorech

 2. Základní informace k životní situaci

  Jakékoliv úpravy, včetně stavebních je nájemce oprávněn provést v prostoru pouze s předchozím písemným souhlasem pronajímatele, a to na základě písemné žádosti. 

 3. Kdo je oprávněn v této věci jednat(podat žádost apod.)

  Písemnou žádost může podat nájemce bytu a nebytových prostor.

 4. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

  Podání písemné žádosti na podatelnu úřadu Moravská Ostrava a Přívoz.

  Souhlas je vydáván formou uzavření smlouvy "Souhlas pronajímatele se změnou věci, Smlouva o úhradě nákladů spojených se změnou věci".

 5. Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace
  • osobně na oddělení technické správy (Tyršova 1761/14, 729 29 Ostrava),
  • na emailové adrese ,
  • telefonicky 599 442 980, 702 018 267,
  • podáním písemné žádosti.
 6. Na které instituci životní situaci řešit

  Úřad městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz, odbor správy domovního fondu, náměstí Dr. E. Beneše 555/6, 729 29 Ostrava.

 7. Kde, s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit

  Tuto situaci můžete řešit v úředních hodinách  v kanceláři technické správy umístěné v 1. NP domu Tyršova 1761/14 (kancelář má samostatný přímý vstup z ulice).

 8. Jaké doklady je nutné mít s sebou
  • základní údaje o žadateli,
  • telefonní kontakt, popř. e–mailovou adresu,
  • plnou moc (pokud jde o zastupování žadatele na základě plné moci).
 9. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici
  • žádost (neexistuje vzor žádosti, každý žadatel podá písemnou žádost individuálně),
  • technická dokumentace k plánovaným změnám.

  Vzory smluv "Souhlas pronajímatele se změnou věci, Smlouva o úhradě nákladů spojených se změnou věci" pro byty a nebytové prostory jsou k dispozici zde.

 10. Jaké jsou správní a jiné poplatky a jak je máte uhradit

  Nejsou vyžadovány žádné správní poplatky.

 11. Jaké jsou lhůty pro vyřízení

  Po podání písemné žádosti bude uzavřena smlouva s žadatelem. Odhadovaná doba je 30 dní.

 12. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace

  Odbory městského obvodu.

 13. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány
  • podání žádosti,
  • uzavření smlouvy,
  • zápis o ukončení díla po termínu ukončení prací.
 14. Elektronická služba, kterou lze využít

  Podání žádosti je možné řešit využitím elektronické podatelny.

 15. Podle kterého právního předpisu se postupuje
 16. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují
 17. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností
 18. Příslušné informace můžete získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě
 19. Související životní situace a návody, jak je řešit
 20. Popis byl naposledy aktualizován

  28.11.2022

 21. Datum konce platnosti popisu

  Neuvedeno