Statutární město Ostrava - oficiální portál
 • Velikost písma:
 • A
 • A
 • A

Osobní nástroje

Podatelna

Poslední změna: Úterý 21.03.2017 07:42
Informace o provozu podatelny a o podmínkách přijímání dokumentů v souladu s ust. $ 2 odst. 3 vyhlášky č. 259/2012 Sb., o podrobnostech výkonu spisové služby, ve znění pozdějších předpisů

Podatelna Úřadu městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz

 

Podatelna přijímá podání:

 •  v analogové podobě (listinné, obrazové) podaná osobně na podatelně  nebo poštou
 • v digitální podobě (datové zprávy) podaná elektronicky do datové schránky nebo na adresu elektronické pošty
 • v digitální podobě (datové zprávy) podaná na přenosném technickém nosiči osobně na podatelně nebo poštou

 1.   Adresa pro doručování dokumentů v analogové podobě, která je současně adresou pro doručování dokumentů v digitální podobě doručovaných na přenosných nosičích dat

Úřad městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz

náměstí Dr. E. Beneše 555/6

729 29  Ostrava

2.   Úřední hodiny podatelny

Pondělí            8:00 - 17.00 hodin

Úterý               8:00 - 15:00 hodin

Středa             8:00 - 17:00 hodin

Čtvrtek            8:00 - 15:00 hodin

Pátek               8:00 - 13:00 hodin

3.   Elektronická adresa podatelny

 Elektronická adresa podatelny, kterou je adresa elektronické pošty, je posta@moap.ostrava.cz. Tato adresa je určena pro příjem datových zpráv doručovaných statutárnímu městu Ostrava, městskému obvodu Moravská Ostrava a Přívoz a Úřadu městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz.

4.   Identifikátor datové schránky

        c9ybfpi

5.   Přehled přijímaných datových formátů v digitální podobě obsažených v datové zprávě

 PDF, PDF/A, TXT, RTF, DOC/DOCX, XLS/XLSX, ZFO, ODT, ODF, JPG, JPEG, PNG, TIF/TIFF, MPEG1, MPEG2, GIF, WAV, PCM, XML

 Datovou zprávu (podání v digitální podobě) je možné doručit:

 •  prostřednictvím informačního systému datových schránek - maximální velikost jedné datové zprávy je 20 MB
 • zasláním emailové zprávy na elektronickou adresu podatelny - maximální velikost jedné datové zprávy je 10 MB
 • na přenosném technickém nosiči - velikost zprávy je omezena pouze velikostí předaného nosiče

6.  Přehled přenosných technických nosičů dat, na kterých jsou přijímány dokumenty v digitální podobě

 •  CD, DVD se souborovým systémem ISO9660
 • DVD se souborovým systémem UDF
 • USB flash disk  nebo externí HDD (rozhraní USB 2.0 nebo USB 3.0) se souborovým systémem FAT, FAT 32, NTFS

7.  Způsob nakládání s datovými zprávami, u kterých byl zjištěn výskyt chybného datového formátu nebo počítačového programu, který je způsobilý přivodit škodu na informačním systému nebo na informacích zpracovaných veřejnoprávním původcem (dále jen „škodlivý kód“)

Datová zpráva, u které byl zjištěn výskyt chybného datového formátu nebo počítačového programu, nebude zpracována. Pokud lze z přijaté datové zprávy zjistit elektronickou adresu odesílatele, je na tuto adresu zasláno sdělení o zjištění škodlivého kódu.

8.  Důsledky doručení vadných dokumentů v analogové či digitální podobě

Pokud Úřad městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz (dále jen „úřad“) zjistí, že doručený dokument v analogové podobě je neúplný nebo nečitelný, a je schopen určit odesílatele tohoto dokumentu a kontaktní údaje odesílatele, vyrozumí odesílatele o zjištěné vadě dokumentu a stanoví další postup pro její odstranění. Nepodaří-li se úřadu vadu doručeného dokumentu ve spolupráci s jeho odesílatelem odstranit, úřad dokument dále nezpracovává. Není-li úřad schopen určit odesílatele doručeného dokumentu, který je neúplný nebo nečitelný, a kontaktní údaje odesílatele, dokument dále nezpracovává.

 Úřad obdobně postupuje, pokud zjistí, že doručený dokument v digitální podobě včetně datové zprávy, v níž je obsažen, je neúplný, nelze jej zobrazit uživatelsky vnímatelným způsobem, obsahuje škodlivý kód, není v datovém formátu, ve kterém úřad přijímá dokumenty v digitální podobě, nebo není uložen na přenosném technickém nosiči dat, na kterém úřad přijímá dokumenty v digitální podobě, je-li k doručení dokumentu užito přenosného technického nosiče dat. 

9.  Vyřizování dotazů týkajících se provozu podatelny

Vaše dotazy týkající se provozu podatelny zasílejte na elektronickou adresu podatelny posta@moap.ostrava.cz, případně volejte na tel. č. 599 442 866, odbor vnitřních věcí, podatelna.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kontakt

Kontaktní centrum

844 121 314


Spojovatelka

599 444 444

599 442 991

facebook_logo


Úřad městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz
náměstí Dr. E. Beneše 555/6
729 29 Ostrava


Úřední hodiny »