Formuláře

ZAS 2022 - 03 Zásady pronajímání bytů ve vlastnictví statutárního města Ostravy, svěřených městskému obvodu Moravská Ostrava a Přívoz Autor: Chobot David — Poslední změna: Pondělí 03.10.2022 14:58
Zásady pronajímání bytů
Žádost k pronájmu bytu formou VŘ Autor: Chobot David — Poslední změna: Pondělí 03.10.2022 14:24
Žádost k výběrovému řízení na pronájem bytů
Čestné prohlášení k žádosti o pronájem bytu ve VŘ Autor: Chobot David — Poslední změna: Pondělí 03.10.2022 14:36
Čestné prohlášení je součástí žádosti o pronájem bytu
Prohlášení k informaci o zpracovávání osobních údajů Autor: Chobot David — Poslední změna: Pondělí 03.10.2022 14:40
Prohlášení k informaci o zpracování osobních údajů je součástí žádosti o pronájem bytu
Potvrzení o úhradě odpadů Autor: Chobot David — Poslední změna: Pondělí 03.10.2022 14:41
Potvrzení o úhradě odpadů je součástí žádosti o pronájem bytu
Výběrové řízení na pronájem bytů: vzor označení obálky Autor: Chobot David — Poslední změna: Pondělí 03.10.2022 14:44
Vzor označení obálky
Souhlas pronajímatele se změnou na věci pro byty Autor: Chobot David — Poslední změna: Úterý 04.10.2022 12:47
Souhlas se stavebními úpravami je vydán formou uzavření smlouvy "Souhlas pronajímatele se změnou věci, Smlouva o úhradě nákladů spojených se změnou věci".
Smlouva o nájmu bytu na dobu neurčitou Autor: Chobot David — Poslední změna: Úterý 04.10.2022 12:48
Vzor nájemní smlouvy na dobu neurčitou
Smlouva o nájmu bytu na dobu určitou Autor: Chobot David — Poslední změna: Úterý 11.10.2022 12:30
Vzor nájemní smlouvy na dobu určitou
Smlouva o nájmu bytu s právnickou osobou Autor: Chobot David — Poslední změna: Úterý 04.10.2022 12:50
Vzor smlouvy o nájmu bytu s právnickou osobou
Smlouva o nájmu bytu s neziskovou organizací na dobu neurčitou Autor: Chobot David — Poslední změna: Úterý 04.10.2022 12:50
Vzor smlouvy o nájmu bytu s neziskovou organizací na dobu neurčitou
Smlouva o nájmu bytu s neziskovou organizací na dobu určitou Autor: Chobot David — Poslední změna: Úterý 04.10.2022 12:51
Vzor smlouvy o nájmu bytu s neziskovou organizací na dobu určitou
Dodatek ke smlouvě o nájmu bytu Autor: Chobot David — Poslední změna: Úterý 04.10.2022 12:51
Vzor dodatku ke smlouvě o nájmu bytu
Dohoda o ukončení nájmu bytu Autor: Chobot David — Poslední změna: Úterý 04.10.2022 12:52
Vzor dohody o ukončení nájmu bytu
Dohoda o snížení jistoty Autor: Chobot David — Poslední změna: Úterý 04.10.2022 12:52
Vzor dohody o snížení jistoty
Žádost o snížení jistoty Autor: Chobot David — Poslední změna: Středa 23.11.2022 07:51
Žádost o snížení jistoty
Dohoda o výkonu domovnické činnosti Autor: Chobot David — Poslední změna: Pondělí 03.10.2022 15:02
Dohoda o výkonu domovnické činnosti
Obecně závazná vyhláška - Statut Autor: Chobot David — Poslední změna: Pátek 04.11.2022 09:31
Statut města Ostravy
PRA 2022 - 02 Pravidla pro provádění oprav, údržby, stavebních úprav a výměn zařizovacích předmětů a rozúčtování služeb v bytech a nebytových prostorech Autor: Chobot David — Poslední změna: Pondělí 03.10.2022 15:00
Pravidla pro provádění oprav, údržby, stavebních úprav a výměn zařizovacích předmětů a rozúčtování služeb v bytech a nebytových prostorech ve vlastnictví statutárního města Ostravy, svěřených městskému obvodu Moravská Ostrava a Přívoz
ZAS 2022 - 07 Pronajímání bytů v domech s pečovatelskou službou Autor: Chobot David — Poslední změna: Pondělí 03.10.2022 14:55
Pronajímání bytů v domech s pečovatelskou službou
Smlouva o nájmu bytu zvláštního určení v domě s pečovatelskou službou Autor: Chobot David — Poslední změna: Úterý 04.10.2022 12:53
Vzor smlouvy o nájmu bytu zvláštního určení v domě s pečovatelskou službou
ZAS 2022 – 04 Zásady pronajímání sociálních bytu v městském obvodu Moravská Ostrava a Přívoz Autor: Chobot David — Poslední změna: Pondělí 03.10.2022 14:58
Zásady pronajímání sociálních bytu v městském obvodu Moravská Ostrava a Přívoz
ZAS 2022 - 05 Zásady pronajímání/propachtování prostor sloužících podnikání/nebytových prostor Autor: Chobot David — Poslední změna: Pondělí 03.10.2022 15:13
Zásady pronajímání/propachtování prostor sloužících podnikání/nebytových prostor ve vlastnictví statutárního města Ostravy, svěřených městskému obvodu Moravská Ostrava a Přívoz
Žádost o nájem/pacht prostoru sloužícího podnikání/nebytových prostor Autor: Chobot David — Poslední změna: Pondělí 03.10.2022 15:15
Žádost o nájem/pacht prostoru sloužícího podnikání/nebytových prostor
Smlouva o nájmu prostoru sloužícího podnikání Autor: Chobot David — Poslední změna: Úterý 04.10.2022 12:53
Vzor smlouvy o nájmu prostoru sloužícího podnikání
Smlouva o nájmu nebytových prostor Autor: Chobot David — Poslední změna: Úterý 04.10.2022 12:54
Vzor smlouvy o nájmu nebytových prostor
Souhlas pronajímatele se změnou na věci pro nebytové prostory Autor: Chobot David — Poslední změna: Pondělí 03.10.2022 14:14
Souhlas se stavebními úpravami je vydán formou uzavření smlouvy "Souhlas pronajímatele se změnou věci, Smlouva o úhradě nákladů spojených se změnou věci".
ZAS 2022 - 06 Zásady pro krátkodobý nájem/výpůjčku prostor Autor: Chobot David — Poslední změna: Pondělí 03.10.2022 15:18
Zásady pro krátkodobý nájem/výpůjčku prostor ve vlastnictví statutárního města Ostravy, svěřených městskému obvodu Moravská Ostrava a Přívoz
Žádost o krátkodobý nájem/krátkodobou výpůjčku Autor: Chobot David — Poslední změna: Pondělí 03.10.2022 15:20
Žádost o krátkodobý nájem/krátkodobou výpůjčku
Smlouva o krátkodobém nájmu nebytového prostoru/prostoru sloužícího podnikání Autor: Chobot David — Poslední změna: Úterý 04.10.2022 12:54
Vzor smlouvy o krátkodobém nájmu nebytového prostoru/prostoru sloužícího podnikání
Smlouva o krátkodobé výpůjčce nebytového prostoru/prostoru sloužícího podnikání Autor: Chobot David — Poslední změna: Úterý 04.10.2022 12:55
Vzor smlouvy o krátkodobé výpůjčce nebytového prostoru/prostoru sloužícího podnikání
Pravidla PRA 2022 - 01 pro udělování souhlasu s umístěním a provozováním nadzemního komunikačního vedení Autor: Chobot David — Poslední změna: Pondělí 03.10.2022 14:05
Pravidla PRA 2022 - 01 pro udělování souhlasu s umístěním a provozováním nadzemního komunikačního vedení veřejné komunikační sítě v budovách ve vlastnictví statutárního města Ostravy, svěřených městskému obvodu Moravská Ostrava a Přívoz
PRA 2022 - 01 Žádost A: Žádost o souhlas se zřízením a provozováním komunikační sítě Autor: Chobot David — Poslední změna: Úterý 04.10.2022 12:46
PRA 2022 - 01 Žádost A: Žádost o souhlas se zřízením a provozováním veřejné komunikační sítě v budovách svěřených městskému obvodu Moravská Ostrava a Přívoz, vydávaný za podmínek stanovených dle pravidel PRA 2022 - 01
PRA 2022 - 01 Žádost B: Žádost o zřízení věcného břemene Autor: Chobot David — Poslední změna: Úterý 04.10.2022 12:46
PRA 2022 - 01 žádost B: Žádost o zřízení věcného břemene – služebnosti k provozování veřejné komunikační sítě v budovách svěřených městskému obvodu Moravská Ostrava a Přívoz, za podmínek dle pravidel PRA 2022 - 01
ZAS 2023 - 02 ZÁSADY PRONAJÍMÁNÍ BYTŮ - HUMPO Autor: Chobot David — Poslední změna: Úterý 07.03.2023 08:11
Zásady pronajímání bytů ve vlastnictví statutárního města Ostravy, svěřených městskému obvodu Moravská Ostrava a Přívoz, registrovaných v systému HUMPO
ŽÁDOST K PRONÁJMU BYTU HUMPO Autor: Chobot David — Poslední změna: Úterý 07.03.2023 08:13
Žádost o pronájem bytu registrovaného v systému HUMPO
ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ HUMPO Autor: Chobot David — Poslední změna: Úterý 07.03.2023 08:17
Čestné prohlášení k žádosti o pronájem bytu v HUMPO
PROHLÁŠENÍ K INFORMACI O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ HUMPO Autor: Chobot David — Poslední změna: Úterý 07.03.2023 08:15
Prohlášení k informaci o zpracování osobních údajů - HUMPO.
POTVRZENÍ O ÚHRADĚ ODPADŮ HUMPO Autor: Chobot David — Poslední změna: Úterý 07.03.2023 08:19
Potvrzení o úhradě odpadů je součástí žádosti o pronájem bytu v HUMPO.