Pravidla pro udělování souhlasu s umístěním a provozováním nadzemního komunikačního vedení veřejné komunikační sítě

Základní zobrazení / Rozšířené zobrazení / Plné zobrazení

 1. Označení - pojmenování - životní situace

  Pravidla pro udělování souhlasu s umístěním a provozováním nadzemního komunikačního vedení veřejné komunikační sítě

 2. Základní informace k životní situaci

  Pravidla jsou přijímána za účelem vyřízení žádostí oprávněných subjektů, podaných dle ustanovení § 104 odst. 2 zákona č. 127/2005 Sb. o elektronických komunikacích a stanovení podmínek pro udělení souhlasu městského obvodu ke zřizování a provozování vedení veřejné komunikační sítě v budovách svěřených městskému obvodu.

 3. Kdo je oprávněn v této věci jednat(podat žádost apod.)

  Žádost může podat:

  • právnická osoba
 4. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

  Podání písemné žádosti:

  Žádost o souhlas se zřízením a provozováním veřejné komunikační sítě v budovách svěřených městskému obvodu Moravská Ostrava a Přívoz, vydávaný za podmínek stanovených dle pravidel PRA 2022 - 01

  Žádost o zřízení věcného břemene - služebnosti k provozování veřejné komunikační sítě v budovách svěřených městskému obvodu Moravská Ostrava a Přívoz, za podmínek dle pravidel PRA 2022 - 01

 5. Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace
  • osobně na oddělení technické správy (Tyršova 1761/14, 729 29 Ostrava),
  • dotazem na emailové adrese ,
  • telefonicky 599 442 980, 702 018 267,
  • podáním písemné žádosti.
 6. Na které instituci životní situaci řešit

  Úřad městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz, odbor správy domovního fondu, náměstí Dr. E. Beneše 555/6, 729 29 Ostrava.

 7. Kde, s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit

  Tuto situaci můžete řešit v úředních hodinách s makléřem městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz, v kanceláři umístěné v 1. NP domu Tyršova 1761/14 (kancelář má samostatný přímý vstup z ulice).

  Makléř: Bc. Martina Voláková, tel.: 702 018 267,

 8. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

  Žádost o souhlas se zřízením a provozováním veřejné komunikační sítě v budovách svěřených městskému obvodu Moravská Ostrava a Přívoz, vydávaný za podmínek stanovených dle pravidel PRA 2022 - 01

  Žádost o zřízení věcného břemene - služebnosti k provozování veřejné komunikační sítě v budovách svěřených městskému obvodu Moravská Ostrava a Přívoz, za podmínek dle pravidel PRA 2022 - 01

  Všechny potřebné formuláře jsou k dispozici zde.

 9. Jaké jsou správní a jiné poplatky a jak je máte uhradit

  Udělení souhlasu je podmíněno úhradou dle dvou níže uvedených variant:

  Výše jednorázového smluvního poplatku za omezení vlastnického práva dle počtu jednotek v objektu (PRA 2022 - 01 příloha č. 1 TABULKA A)

  Výše ročního nájemného za pronajatou plochu budovy dle počtu jednotek v objektu (PRA 2022 - 01 příloha č. 2 TABULKA B)

 10. Jaké jsou lhůty pro vyřízení

  Lhůty pro vyřízení jsou různě stanoveny dle níže podaných žádostí:

  • Po podání kompletní žádosti o souhlas se zřízením a provozováním veřejné komunikační sítě a zaplacení paušálu dle vystavené faktury je odhadovaná doba vyřízení 30 dnů. Rozhodnutí spadá do kompetence vedoucího odboru majetkového.
  • Po podání kompletní žádosti o zřízení věcného břemene - služebnosti k provozování veřejné komunikační sítě je lhůta pro vyřízení stanovena dle termínů jednání rady, zpravidla do 60 dnů. 
 11. Elektronická služba, kterou lze využít

  Podání žádosti je možné řešit využitím elektronické podatelny.

 12. Podle kterého právního předpisu se postupuje
 13. Za správnost návodu odpovídá útvar