Pronájem obecního bytu

Základní zobrazení / Rozšířené zobrazení / Plné zobrazení

 1. Označení - pojmenování - životní situace

  Pronájem obecního bytu

 2. Základní informace k životní situaci

  Možnost získání obecního bytu.

 3. Kdo je oprávněn v této věci jednat(podat žádost apod.)

  Občan EU nebo s trvalým pobytem na území ČR starší 18 let, který nemá dluh vůči statutárnímu městu Ostrava.

 4. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

  Podmínky pronájmů jsou uvedeny v zásadách ZAS 2022 - 03, Zásady pronajímání bytů ve vlastnictví statutárního města Ostravy, svěřených městskému obvodu Moravská Ostrava a Přívoz.

  Podmínkou při účasti ve výběrovém řízení je úplné a pravdivé vyplnění příslušných formulářů a jejich odevzdání ve stanoveném termínu.

 5. Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace

  Informováním se o probíhajících nebo připravovaných výběrových řízeních:

  • osobně v kanceláři oddělení technické správy (Tyršova 1761/14, 729 29 Ostrava),
  • dotazem na emailové adrese makler@moap.ostrava.cz,
  • telefonicky 599 442 980, 720 966 853,
  • na webových stránkách městského obvodu www.nemovitostimoap.cz.
 6. Na které instituci životní situaci řešit

  Úřad městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz, oddělení správy domovního fondunáměstí Dr. Edvarda Beneše 555/6, 729 29 Ostrava.

 7. Kde, s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit

  Tuto situaci můžete řešit v úředních hodinách na Úřadě městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz, nám. Dr. Edvarda Beneše 555/6, 729 29 Ostrava, odbor správy domovního fondu, oddělení technické správy, kancelář oddělení technické správy na Tyršově ul. 1761/14, 729 29 Ostrava.

 8. Jaké doklady je nutné mít s sebou

  Doklad k prokázání totožnosti.

 9. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici
 10. Jaké jsou správní a jiné poplatky a jak je máte uhradit

  Nejsou vyžadovány žádné správní poplatky.

 11. Jaké jsou lhůty pro vyřízení

  Lhůty nelze jednoznačně stanovit. Jsou závislé na jednání rady a zastupitelstva městského obvodu.

 12. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace

  Spolužadatel (manžel - manželka, druh - družka).

 13. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány

  Splnění podmínek stanovených pro konkrétní výběrové řízení, řádné vyplnění formulářů a jejich odevzdání v uzavřené obálce na  podatelnu městského obvodu.

 14. Elektronická služba, kterou lze využít

  K získání informací a získání formulářů lze využít webové stránky městského obvodu www.nemovitostimoap.cz, případné dotazy lze zasílat na adresu

 15. Podle kterého právního předpisu se postupuje
 16. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

  Opravné prostředky se neuplatňují, konečné rozhodnutí spadá do kompetence rady městského obvodu.

 17. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností

  Uplatňují se smluvní sankce sjednané ve smlouvách.

 18. Příslušné informace můžete získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě

  Na webových stránkách www.nemovitostimoap.cz

 19. Související životní situace a návody, jak je řešit
 20. Datum konce platnosti popisu

  28.11.2022

 21. Případná upřesnění a poznámky k řešení životní situace

  Neuvedeno