Krátkodobý nájem/krátkodobá výpůjčka

Základní zobrazení / Rozšířené zobrazení / Plné zobrazení

 1. Označení - pojmenování - životní situace

  Krátkodobý nájem/krátkodobá výpůjčka

 2. Základní informace k životní situaci

  Krátkodobý nájem/výpůjčka prostor sloužících podnikání/nebytových prostor ve vlastnictví statutárního města Ostravy, svěřených městskému obvodu Moravská Ostrava a Přívoz.

 3. Kdo je oprávněn v této věci jednat(podat žádost apod.)

  Žádosti o krátkodobý pronájem/výpůjčku může podat:

  • fyzická osoba starší 18 let (způsobilá k právním úkonům), nebo jí pověřená osoba na základě plné moci,
  • právnická osoba.
 4. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

  Podání písemné žádosti:

  Žádost o krátkodobý nájem/výpůjčku  

  Podmínky jsou uvedeny v zásadách ZAS 2022 - 06, Zásady pro krátkodobý nájem/výpůjčku prostor sloužících podnikání/nebytových prostor ve vlastnictví statutárního města Ostravy, svěřených městskému obvodu Moravská Ostrava a Přívoz.

 5. Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace
  • osobně na oddělení technické správy (Tyršova 1761/14, 729 29 Ostrava), nebo v kanceláři č. 112 (1. poschodí radnice, náměstí Dr. Edvarda Beneše 555/6, 729 29 Ostrava),
  • dotazem na emailové adrese ,
  • telefonicky 599 442 980, 702 018 267,
  • podáním písemné žádosti.
 6. Na které instituci životní situaci řešit

  Úřad městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz, odbor správy domovního fondu, náměstí Dr. E. Beneše 555/6, 729 29 Ostrava.

 7. Kde, s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit

  Tuto situaci můžete řešit v úředních hodinách  s makléřem městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz, v kanceláři umístěné v 1. NP domu Tyršova 1761/14 (kancelář má samostatný přímý vstup z ulice).

  Makléř: Bc. Martina Voláková, tel.: 702 018 267,

 8. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

  Žádost o krátkodobý nájem/výpůjčku 

  Všechny potřebné formuláře jsou zde.

 9. Jaké jsou správní a jiné poplatky a jak je máte uhradit

  Podání žádosti je bezplatné.

 10. Jaké jsou lhůty pro vyřízení

  Lhůty nelze jednoznačně stanovit. Po podání písemné žádosti bude uzavřena smlouva se žadatelem a domluven termín předání nebytového prostoru s technikem. Odhadovaná doba vyřízení je 14 dní.

 11. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace

  Odbory městského obvodu.

 12. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány
  • podání žádosti o krátkodobý nájem/výpůjčku,
  • uzavření smlouvy,
  • úhrada paušálu,
  • úhrada nájemného (v případě krátkodobém nájmu).
 13. Elektronická služba, kterou lze využít

  Podání žádosti je možné řešit využitím elektronické podatelny.

 14. Podle kterého právního předpisu se postupuje
 15. Za správnost návodu odpovídá útvar