Obchodní oddělení

Řeší:

Na úseku samostatné působnosti zabezpečuje činnosti:

 • dědická řízení (kancelář č. 118)
 • evidence úhrad nájemného vč. navedení prostřednictvím SIPO (kancelář č. 112)
 • podávání návrhů na výkon vyklizením bytu bez přístřeší nebo s přístřeším (kancelář č. 118)
 • podávání žádostí o zaslání přeplatků z vyúčtování služeb na bankovní účet (kancelář č. 112,116)
 • podávání žádostí a návrhy pronájmů nebytových prostor (kancelář č. 116)
 • podávání žalob na vyklizení bytu a nebytových prostor (kancelář č. 118)
 • pronájem nebytových prostor a společných částí domů (kancelář č. 116)
 • prodloužení nájmu bytů, uzavírání nových nájemních smluv a dodatků (kancelář č. 112, 118)
 • prodloužení nájmu nebytových prostor a společných částí domu, uzavírání nových smluv a dodatků (kancelář č. 116)
 • uzavírání nových nájemních smluv a dodatků k sociálním bytům, prodloužení nájmu (kancelář č. 118)
 • řešení podaných výpovědí z nájmu bytu (kancelář č. 118)
 • řešení podaných výpovědí z nájmu nebytových prostor (kancelář č. 116)
 • řešení úhrad spojených s nájemným a zálohami na služby (kancelář č. 112)
 • uznání dluhů (kancelář č. 112, 116, 118)
 • veškeré činnosti spojené s právní agendou týkající se bytů a nebytových prostor (kancelář č. 118)
 • vydávání potvrzení o trvání nájemního poměru - pro potřeby úřadu práce, sociálního odboru apod. (kancelář č. 112)
 • vystavení nových evidenčních listů - změna počtu osob, výměna zařizovacích předmětů (kancelář č. 112, 118)
 • vyúčtování služeb spojených s užíváním bytů a nebytových prostor (kancelář č. 118)
 • žádosti a návrhy pronájmů bytů (kancelář č. 112, 118)
 • žádosti o proplacení nákladů připojení odběrného místa u nových pronájmů (kancelář č. 116, 118)
 • žádosti o prominutí poplatků a úroků z prodlení (kancelář č. 116, 118)
 • žádosti o ukončení nájmu bytu dohodou (kancelář č. 112, 118)
 • žádosti o ukončení nájmu nebytových prostor dohodou (kancelář č. 116)
 • žádosti o vydání souhlasu s podnájmem bytu (kancelář č. 112)
 • žádosti o vydání souhlasu s výměnou bytu a přechodu nájmu bytu (kancelář č. 112)
 • žádosti o vydání souhlasu s umístěním sídla právnické osoby v bytě (kancelář č. 112, 116)
 • žádosti o znovu pronajmutí bytu (kancelář č. 112, 118)
 • žádosti o zpětvzetí (zrušení) výpovědí z nájmu bytu, podaných podle ustanovení § 711 odst. 2 písm. b) občanského zákoníku bez přivolení soudu (kancelář č. 118)
 • žádosti o souhlas s označením provozovny ve smyslu ustanovení § 2305 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (kancelář č. 116)

Úřední hodiny

Kontakty

Ing. Eva Heinzová
vedoucí obchodního oddělení