Úřední hodiny

Podatelna:

Pondělí 8:00 - 17:00
Úterý 8:00 - 15:00
Středa 8:00 - 17:00
Čtvrtek 8:00 - 15:00
Pátek 8:00 - 13:00

Pokladna:

Pondělí 8:00 - 11:30 12:30 - 17:00
Úterý 8:00 - 11:30
Středa 8:00 - 11:30 12:30 - 17:00
Čtvrtek 8:00 - 11:30 12:30 - 14:00

Odbor sociálních věcí:

Pondělí 8:00 - 11:30 12:30 - 17:00
Středa 8:00 - 11:30 12:30 - 17:00

Ostatní pracoviště úřadu:

Pondělí 8:00 - 11:30 12:30 - 17:00
Středa 8:00 - 11:30 12:30 - 17:00
Čtvrtek 8:00 - 11:30 12:30 - 14:00
Služba vidimace a legalizace je v provozu i v době polední pauzy.

Pracovní doba zaměstnanců oddělení sociálně-právní ochrany dětí (dále jen OSPOD)

 

Pondělí 8:00 - 17:00 úřední den
Úterý 8:00 - 14:00 ( od 14:00 do 15:30 - zajištěna služba na OSPOD )
Středa 8:00 - 17:00 úřední den
Čtvrtek 8:00 - 14:00 ( od 14:00 do 15:30 - zajištěna služba na OSPOD )
Pátek 8:00 - 12:00 ( od 12:00 do 14:00 - zajištěna služba na OSPOD )

Služba je zajišťována jednotlivými sociálními pracovníky a kurátory pro mládež vždy v týdenních intervalech. Jedná se o zajištění sociálně-právní ochrany dětí v době mezi koncem běžné pracovní doby zaměstnanců a začátkem výkonu pracovní pohotovosti, kterou je v souladu se zákonem č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, v platném znění a zákonem č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, v platném znění, poskytována sociálně-právní ochrana dětí 24 hodin denně, tedy i mimo pracovní dobu zaměstnanců OSPOD. Pracovní pohotovost je vyhrazena pro výkon základních nutných a bezodkladných úkonů v zájmu nezletilých dětí – např. při ohrožení života dítěte, nebo při neodkladných úkonech v trestním řízení. Zaměstnanec, který slouží pohotovost, vyjíždí „do terénu“ na základě žádosti městské policie nebo Policie České republiky. Pracovní pohotovost zajišťuje pohotovostní tým složený ze zaměstnanců OSPOD Magistrátu města Ostravy a zaměstnanců OSPOD všech městských obvodů.

I v neúředních dnech je možno přijít na úřad a kontaktovat zaměstnance OSPOD.
Ve  vestibulu úřadu je přítomna informační služba, která občana spojí s příslušným sociálním pracovníkem nebo kurátorem pro mládež. Pokud tento zaměstnanec není přítomen, je kontaktován kterýkoliv zaměstnanec OSPOD, který poskytne poradenskou pomoc a předá získané informace příslušnému zaměstnanci.