Sáčky na psí exkrementy

Základní zobrazení / Rozšířené zobrazení / Plné zobrazení

 1. Označení - pojmenování - životní situace

  Sáčky na psí exkrementy

 2. Základní informace k životní situaci

  Vydávání sáčků na psí exkrementy občanům Moravské Ostravy a Přívoz, kteří jsou dle obecně závazné vyhlášky č. 19/2019, držitelem psa.

 3. Kdo je oprávněn v této věci jednat(podat žádost apod.)

  Držitel psa, tj. právnická nebo fyzická osoba, která je přihlášena nebo má sídlo na území statutárního města Ostravy, městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz, nebo její zákonný zástupce (s plnou mocí).

 4. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

  Zaplacený poplatek za psa (psy) na rok 2023. Sáčky na psí exkrementy je nutné vyzvednout v roce, za který je uhrazen místní poplatek. Za předchozí roky nejsou sáčky zpětně vydávány.

 5. Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace

  Dostavit se na pokladnu Úřadu městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz.

 6. Na které instituci životní situaci řešit

  Úřad městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz, náměstí Dr. E. Beneše 555/6, 729 29  Ostrava.  

 7. Kde, s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit

  Kde:

  Úřad městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz, náměstí Dr. E. Beneše 555/6, 729 29 Ostrava

   

  odbor financí a rozpočtu, pokladna

   

  přízemí, vstupní hala

  S kým:

  Petra Hejsková, tel.: 599 442 829

   

  e-mail: 

  Kdy:

  Pondělí 8.00 - 11.30 a 12.30 - 17.00

  Středa 8.00 - 11.30 a 12.30 - 17.00

  Čtvrtek 8.00 - 11.30 a 12.30 - 14.00

 8. Jaké doklady je nutné mít s sebou

  Občanský průkaz, případně plnou moc k zastupování jiné osoby.

 9. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

  Nejsou.

 10. Jaké jsou správní a jiné poplatky a jak je máte uhradit

  Nejsou.

 11. Jaké jsou lhůty pro vyřízení

  Do 30. 12. 2023.

 12. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace

  Nejsou.

 13. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány

  Nejsou.

 14. Elektronická služba, kterou lze využít

  Není.

 15. Podle kterého právního předpisu se postupuje
 16. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují
 17. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností
 18. Příslušné informace můžete získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě
 19. Související životní situace a návody, jak je řešit
 20. Popis byl naposledy aktualizován

  08.03.2023

 21. Datum konce platnosti popisu

  Neuvedeno