Oddělení ekonomiky a účetnictví

Adresa:
Úřad městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz
náměstí Dr. E. Beneše 555/6, 729 29 Ostrava
Telefon:

Řeší:

Na úseku samostatné působnosti zabezpečuje činnosti:

  • výkon agendy spojené s rozpočtovým procesem, který spočívá v tvorbě rozpočtu, jeho úpravách a vyhodnocení v závěrečném účtu (kancelář č. 256)
  • platební styk s peněžními ústavy a vhodné zhodnocování dočasně volných finančních zdrojů (kancelář č. 213)
  • vedení účetnictví o stavu a pohybu majetku, o všech příjmech a výdajích, o fondovém hospodaření, půjčkách, úvěrech a jejich splátkách (kancelář č. 217 a č. 219)
  • evidence a poskytování informací o aktuálním finančním hospodaření a provádění jeho kontroly včetně kontroly hospodaření zřízených příspěvkových organizací (kancelář č. 217  a č. 256)
  • sestavení finančních a účetních výkazů a daňových přiznání za městský obvod (kancelář č. 219 a č. 256)
  • výkon pokladní služby (přízemí, vstupní hala)
  • ekonomické činnosti pro ostatní odbory úřadu (kancelář č. 217)
  • metodické řízení v oblasti účetnictví a ekonomiky příspěvkových organizací městského obvodu (kancelář č. 256)

Úřední hodiny