Oddělení místních poplatků a pohledávek

Adresa:
Úřad městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz
náměstí Dr. E. Beneše 555/6, 729 29 Ostrava
Telefon:

Řeší:

Na úseku samostatné působnosti zabezpečuje činnosti:

  • vymáhání pohledávek městského obvodu s exekučním titulem z pronájmu bytů a nebytových prostor a ostatních pohledávek v samostatné působnosti (kanceláře č. 221, 247)

Na úseku přenesené působnosti vykonává činnosti:

  • agenda místního poplatku ze psů (kancelář č. 221)
  • agenda povolovacího řízení k umístění herního prostoru a ohlášení konání tomboly s herní jistotou nad 100 tis. Kč a turnaje malého rozsahu dle zákona o hazardních hrách (kancelář č. 221)
  • agenda místního poplatku za užívání veřejného prostranství (kancelář č. 248)
  • vymáhání pokut uložených v přenesené působnosti (kancelář č. 221, 248)

 

Úřad městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz, odbor financí a rozpočtu, oddělení místních poplatků a pohledávek, jako správce daně, není technicky vybaveno ke zřizování a provozování daňových informačních schránek ve smyslu § 69 a násl. zákona č. 280/2009 Sb., daňový řádu a proto neposkytuje služby daňových informačních schránek.

Kontakty

Ing. Martin Jedlička
vedoucí oddělení místních poplatků a pohledávek