Přihlášení do evidence chovatelů - centrální evidence psů

Základní zobrazení / Rozšířené zobrazení / Plné zobrazení

 1. Označení - pojmenování - životní situace

  Přihlášení do evidence chovatelů - centrální evidence psů

 2. Základní informace k životní situaci

  S účinností od 01.01.2022 ruší novela zákona na ochranu zvířat proti týrání (zákon č. 501/2020 Sb.), oprávnění obce obecně závaznou vyhláškou stanovit chovatelům povinnost přihlásit trvale označené psy (OZV č. 9/2012, kterou se upravuje evidence označených psů a jejich chovatelů, ve znění pozdějších změn a doplňků, byla s účinností od 01.01.2022 zrušena). 

  Od 01.01.2022 je zřízena jednotná centrální evidence označených psů a jejich chovatelů, do které je nutné se registrovat. Do tohoto informačního systému budou mít přístup soukromí veterinární lékaři, Státní veterinární správa a Policie ČR (při nalezení psa). Dle sdělení Ministerstva zemědělství není v současné době spuštěn plnohodnotný registr, ale pouze pilotní verze. 

  Bližší informace k registraci čipovaných psů se dozvíte u vašeho veterináře.

 3. Kdo je oprávněn v této věci jednat(podat žádost apod.)
 4. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace
 5. Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace
 6. Na které instituci životní situaci řešit
 7. Kde, s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit
 8. Jaké doklady je nutné mít s sebou
 9. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici
 10. Jaké jsou správní a jiné poplatky a jak je máte uhradit
 11. Jaké jsou lhůty pro vyřízení
 12. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace
 13. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány
 14. Elektronická služba, kterou lze využít
 15. Podle kterého právního předpisu se postupuje

  -     Zákon č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, ve znění pozdějších předpisů.

 16. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují
 17. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností
 18. Příslušné informace můžete získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě
 19. Související životní situace a návody, jak je řešit
 20. Popis byl naposledy aktualizován

  24.01.2022

 21. Datum konce platnosti popisu

  Neuvedeno