Vystavení potvrzení o bezdlužnosti vůči statutárnímu městu Ostrava, městskému obvodu Moravská Ostrava a Přívoz

Základní zobrazení / Rozšířené zobrazení / Plné zobrazení

 1. Označení - pojmenování - životní situace

  Vystavení potvrzení o bezdlužnosti vůči statutárnímu městu Ostrava, městskému obvodu Moravská Ostrava a Přívoz

 2. Základní informace k životní situaci

  Potvrzení se vydává na základě žádosti nebo jiného návrhu fyzické nebo právnické osobě, v jejímž zájmu nebo věci má být úkon proveden.

 3. Kdo je oprávněn v této věci jednat(podat žádost apod.)

  Fyzická nebo právnická osoba, v jejímž zájmu nebo věci má být úkon proveden.

 4. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

  Fyzická nebo právnická osoba, v jejímž zájmu nebo věci má být úkon proveden, musí podat žádost nebo jiný návrh na vydání potvrzení o bezdlužnosti. Při podání žádosti je žadatel povinen zaplatit správní poplatek za provedení úkonu, tj. vydání potvrzení o bezdlužnosti.

  Zaplacení správního poplatku může žadatel provést tak, že částku složí v pokladně Úřadu městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz (náměstí Dr. E. Beneše 555/6), nebo převede ze svého peněžního účtu na účet městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz nebo uhradí poštovní poukázkou nebo platební kartou.

 5. Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace

  Podat písemnou žádost nebo se kontaktovat se zaměstnanci oddělení místních poplatků a pohledávek odboru financí a rozpočtu Úřadu městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz.

  Tiskopis – Žádost o vydání potvrzení o bezdlužnosti -  lze získat na odboru financí a rozpočtu nebo na internetových stránkách městského obvodu www.moap.cz.

 6. Na které instituci životní situaci řešit

  Úřad městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz, odbor financí a rozpočtu, oddělení místních poplatků a pohledávek, náměstí Dr. E. Beneše, 729 29 Ostrava.

 7. Kde, s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit

  Kde:

  Úřad městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz, náměstí Dr. E. Beneše 555/6, 729 29 Ostrava

   

  odbor financí a rozpočtu, oddělení místních poplatků a pohledávek

  S kým:

  Bc. Jana Prokopovičová., tel.: 599 442 827, 3. patro, kancelář č. 309

   

  e-mail: 

  Kdy:

  Pondělí 8.00 - 11.30 a 12.30 - 17.00

  Středa 8.00 - 11.30 a 12.30 - 17.00

  Čtvrtek 8.00 - 11.30 a 12.30 - 14.00

 8. Jaké doklady je nutné mít s sebou
  • Občanský průkaz nebo jiný doklad prokazující totožnost,
  • Zplnomocnění statutárního orgánu společnosti k jednání za společnost,
  • Finanční hotovost pro zaplacení správního poplatku v případě, že potvrzení si žadatel vyžaduje vydat na počkání.
 9. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici
 10. Jaké jsou správní a jiné poplatky a jak je máte uhradit

  Správní poplatek za vydání potvrzení o bezdlužnosti činí 100,00 Kč. Lze jej uhradit:

  • V hotovosti na pokladně úřadu městského obvodu,
  • Bezhotovostním převodem na účet číslo 19-923761/0100 (nutno uvést variabilní symbol, který přidělí zaměstnanec oddělení místních poplatků a pohledávek),
  • Poštovní poukázkou,
  • Platební kartou.
 11. Jaké jsou lhůty pro vyřízení

  Potvrzení se vydá po zaplacení správního poplatku. V případě nezaplacení tohoto správního poplatku se řízení o vydání potvrzení o bezdlužnosti zastaví.

 12. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace

  Nejsou stanoveni.

 13. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány

  Nejsou stanoveny.

 14. Elektronická služba, kterou lze využít

  Pouze pro informativní sdělení. Pro získání informací využijte adresu:

   

 15. Podle kterého právního předpisu se postupuje
  • Zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů
 16. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

  Opravné prostředky jsou řešeny v souladu se zákonem č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů.

 17. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností
 18. Příslušné informace můžete získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě
 19. Související životní situace a návody, jak je řešit
 20. Popis byl naposledy aktualizován

  08.03.2023

 21. Datum konce platnosti popisu

  Neuvedeno