Senior express!!!

Základní zobrazení / Rozšířené zobrazení / Plné zobrazení

Služba je určena osobám s trvalým pobytem v městském obvodu Moravská Ostrava a Přívoz od 70 let věku včetně a osoby se zdravotním postižením včetně osob omezených ve svéprávnosti (držitelé průkazů ZTP a ZTP/P) a jejich doprovodu.

 1. Označení - pojmenování - životní situace

  Senior express!!!

 2. Základní informace k životní situaci

  Městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz nabízí občanům svého obvodu službu Senior express!!!  na území statutárního města Ostravy za zvýhodněných podmínek. 

  Jak můžete tuto službu využít?

  1. Vyřiďte si bezplatně průkaz:

  Písemná žádost se podává osobně na oddělení sociálních služeb, spolu s žádostí je nutno předložit občanský průkaz a 1 fotografii o rozměrech 35 x 45 mm žadatele. Průkaz bude vystaven do 10 kalendářních dnů.

  Tyršova 14, Ostrava                    kancelář č. 102

                                                        tel.: 599 442 645, email: jana.honova@moap.ostrava.cz   

  Pondělí a středa                          8.00 - 11.30   12.30 - 17.00

   2. Telefonicky si objednejte jízdu:

  Objednávky požadovaných jízd jsou přijímány od pondělí do pátku v době od 6.00 do 16.00 hodin, na tel. čísle: 734 626 700.

  Přeprava je poskytována v těchto dnech:

  Pondělí - čtvrtek      7.00 - 15.00 hodin

  Pátek                         7.00 - 13.00 hodin

  3. Kam můžete jet?

  • k lékaři,
  • do zdravotnických zařízení,
  • do domovů pro seniory a dalších zařízení sociálních služeb,
  • do domů s pečovatelskou službou,
  • na úřady a další instituce k vyřizování osobních záležitostí,
  • na ústřední hřbitov.

  4. Kolikrát lze službu využít?

  4 jízdy měsíčně
  např. 2 jízdy do městské nemocnice a 2 jízdy zpět domů

  5. Kolik služba stojí?

  30 Kč jedna cesta včetně jedné doprovázející osoby v rámci území městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz

  40 Kč - jedna cesta včetně jedné doprovázející osoby mimo území městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz

 3. Kdo je oprávněn v této věci jednat(podat žádost apod.)

  Osoby s trvalým pobytem v městském obvodu Moravská Ostrava a Přívoz od 70 let věku včetně a osoby se zdravotním postižením včetně osob omezených ve svéprávnosti (držitelé průkazů ZTP a ZTP/P) a jejich doprovodu.

 4. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

  Službou je přeprava osob z nástupního do výstupního místa, bez zastávek umožňujících nástup nebo výstup přepravovaných osob nebo naložení či vyložení věcí z vozidla. Službu je možné využít výhradně na základě telefonické objednávky, která musí být učiněna nejméně jeden den před požadovanou jízdou. Na poskytnutí služby není právní nárok.

  Zájemci o službu nemusí být vyhověno pokud:

  -      objednávaná jízda časově koliduje s již dříve sjednanou jízdou

  -      v němž je jízda objednávána téhož dne, kdy má být uskutečněna

  -      bude-li ke dni uskutečnění přepravy vyčerpán měsíční limit

  Z přepravy bude vyloučena osoba v silně podnapilém nebo znečištěném stavu.

   

 5. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici
 6. Jaké jsou správní a jiné poplatky a jak je máte uhradit

  Vyřízení průkazu je bezplatné. Jedna cesta včetně jedné doprovázející osoby v rámci městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz stojí 30 Kč.  Jedna cesta včetně jedné doprovázející osoby mimo městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz stojí 40 Kč. Jízdné se platí řidiči.

  Zákazníci Senior expressu!!! mohou při své cestě využít  doprovodu pečovatelky, který si předem dohodnou na níže uvedeném kontaktu:

  Kontakt: Bc. Jana Kielarová        599 442 644, 724 067 385  

 7. Jaké jsou lhůty pro vyřízení

  Průkaz opravňující k užívání služby Senior express!!! je vystaven do 10 kalendářních dnů od  podání žádosti. Službu Senior express!!! lze objednat výhradně na základě telefonické objednávky, nejméně jeden den před požadovanou jízdou.

 8. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace

  Na zajištění objednávky dopravy Senior expressem se mohou podílet také rodinní příslušníci.

 9. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány

  Žádost o vydání průkazu Senior express!!!

 10. Elektronická služba, kterou lze využít

  Tuto situaci není možné řešit prostřednictvím elektronické služby.

 11. Podle kterého právního předpisu se postupuje

  Postup neupravuje žádný právní předpis.

 12. Jaké jsou související předpisy

  Provozní řád Senior express!!!

 13. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

  Žádné opravné prostředky nejsou stanoveny.

 14. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností

  Sankce za nedodržení povinností nejsou stanoveny.

 15. Nejčastější dotazy na toto téma a odpovědi na ně

  Dotaz: Mohou používat Senior express také občané trvale bydlící mimo území městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz?

  Odpověď: Ne, nemohou. Senior express slouží pouze k přepravě osob s trvalým pobytem v rámci obvodu.

   

 16. Příslušné informace můžete získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě
 17. Související životní situace a návody, jak je řešit
 18. Popis je zpracován podle právního stavu ke dni
 19. Popis byl naposledy aktualizován