Jsem senior ve věku 70 let a více, nebo osoba se zdravotním postižením a potřebuji zajistit dopravu po městě Ostrava

Základní zobrazení / Rozšířené zobrazení / Plné zobrazení

 1. Označení - pojmenování - životní situace

  Jsem senior ve věku 70 let a více, nebo osoba se zdravotním postižením a potřebuji zajistit dopravu po městě Ostrava

 2. Základní informace k životní situaci

  Městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz poskytuje občanům svého obvodu službu "Senior express", která dopravuje občany na základě objednávky zejména na tato místa na území města Ostravy: 

  • k lékaři a do zdravotnických zařízení
  • do domovů pro seniory a dalších zařízení sociálních služeb
  • do domů s pečovatelskou službou
  • na úřady a další instituce (úřad práce, správa sociálního zabezpečení, pošty, banky atd.) k vyřízení osobních záležitostí
  • ústřední hřbitov

  V případě požadavku, který nespadá do vyjmenovaných kategorií, avšak svou povahou je obdobný, rozhoduje vedoucí odboru sociálních věcí.
  Řidič může odmítnout přepravu osoby, která jeví známky podnapilosti či zneužití drog, nebo je silně znečištěná.

  Provozní doba:
  Pondělí: 6.30 - 11.00    11.30 - 15.00
  Úterý:    6.30 - 11.00    11.30 - 13.00
  Středa:  6.30 - 11.00    11.30 - 15.00
  Čtvrtek: 6.30 - 11.00    11.30 - 13.00

  S výjimkou státem uznávaných svátků.

  Poslední jízda se uskuteční nejpozději 30 minut před koncem provozní doby této služby.

  Klient si může objednat max. 3 jízdy za měsíc, přičemž jízda tam i zpět bez ohledu na čekací dobu se považuje za jednu jízdu. 

   Z přepravy jsou vyloučena zvířata.

 3. Kdo je oprávněn v této věci jednat(podat žádost apod.)

  Osoby s trvalým pobytem v městském obvodu Moravská Ostrava a Přívoz - senioři ve věku od 70 let včetně a osoby se zdravotním postižením včetně osob omezených ve svéprávnosti (držitelé průkazů ZTP a ZTP/P) a jejich doprovody.
  O výjimkách v odůvodněných případech rozhoduje vedoucí odboru sociálních věcí.

 4. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

  Základní podmínky pro zajištění dopravy službou Senior Express jsou:

  • telefonická objednávka na telefonním čísle 720 735 361 v pracovní dny od 8.00 hodin do
   11.30 hodin
  • jeden klient si může objednat maximálně 3 jízdy za měsíc, přičemž jízda tam i zpět bez 
   ohledu na čekací dobu se považuje za jednu jízdu
  • z přepravy jsou vyloučena zvířata

  Provozní řád "Senior expressu" (vydala RMOb na své schůzi dne 1. 6. 2017 usnesením č. 1719/RMOb1418/62/17). Pro více informací klikněte zde.

 5. Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace

  Telefonickým kontaktem s pracovníkem zdejšího úřadu a sdělením základních informací.

  Informace nutné k objednání dopravy Senior expressem:

  • jméno a příjmení přepravovaných osob
  • datum narození přepravované osoby (nebo osob)
  • adresa trvalého bydliště přepravovaných osob
  • datum, přesný čas a místo nástupu
  • místo výstupu
  • vlastní telefonní číslo (popř. telefonní číslo rodinného příslušníka, který zajišťoval objednávku)
  • počet přepravovaných osob
 6. Na které instituci životní situaci řešit

  Statutární město Ostrava, Městský obvodu Moravská Ostrava a Přívoz, náměstí Dr. E. Beneše 555/6, 729 29 Ostrava.

 7. Kde, s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit

  Tuto situaci můžete řešit telefonickou objednávkou na telefonu číslo 720 735 361 v pracovních dnech od 8.00 hodin do 11.30 hodin.

 8. Jaké doklady je nutné mít s sebou
  • občanský průkaz
  • průkaz ZTP, ZTP/P (pokud je osoba jeho držitelem)
 9. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

  Žádné formuláře nejsou potřebné.

 10. Jaké jsou správní a jiné poplatky a jak je máte uhradit

  Platební podmínky:

  • 1 jízda tam i zpět vč. čekací doby maximálně 15 minut:
   20 Kč na území MOb Moravská Ostrava a Přívoz
   40 Kč mimo MOb Moravská Ostrava a Přívoz
  • 1 jízda tam vč. čekací doby delší než 15 minut:
   20 Kč na území MOb Moravská Ostrava a Přívoz (za jízdu zpět se účtuje opět 20 Kč)
   40 Kč mimo MOb Moravská Ostrava a Přívoz (za jízdu zpět se účtuje opět 40 Kč)
  • Doprovod maximálně 1 osoby:
   stejné podmínky jako klient
  • Doprovod držitele průkazu ZTP a ZTP/P: zdarma

  Zákazníci Senior expressu mohou při své cestě využít placeného doprovodu pečovatelky, který si předem dohodnou na níže uvedeném kontaktu:
  Kontakt: Bc. Jana Kielarová        599 442 644, 724 067 385  
   

 11. Jaké jsou lhůty pro vyřízení

  Jízdu "Senior expressem" lze objednat minimálně 1 den a maximálně 4 týdny předem.

 12. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace

  Na zajištění objednávky dopravy Senior expressem se mohou podílet také rodinní příslušníci.

 13. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány

  Žádné další činnosti nejsou po žadateli požadovány.

 14. Elektronická služba, kterou lze využít

  Tuto situaci není možné řešit prostřednictvím elektronické služby.

 15. Podle kterého právního předpisu se postupuje

  Postup neupravuje žádný právní předpis.

 16. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

  Žádné opravné prostředky nejsou stanoveny.

 17. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností

  Sankce za nedodržení povinností nejsou stanoveny.

 18. Příslušné informace můžete získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě
 19. Související životní situace a návody, jak je řešit
 20. Popis byl naposledy aktualizován

  07.11.2019

 21. Datum konce platnosti popisu

  Neuvedeno