Oddělení sociálních služeb

Řeší:

Zabezpečuje zejména poskytování pomoci a podpory seniorům a osobám v nepříznivé sociální situaci prostřednictvím sociálních služeb. Konkrétně se jedná zejména o tyto činnosti:

  • základní sociální poradenství (Nádražní 110 – kanceláře č. 102, 201)
  • zajišťování sociálních služeb podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů - pečovatelská služba, odlehčovací služba (Nádražní 110 - kancelář č. 102, 201)
  • organizace činnosti Klubů seniorů (Nádražní 110 – kancelář č. 101)
  • provoz Senior expressu (telefonické objednávky přijímáme v pracovních dnech od 8:00 do 11:30, tel.: +420 720 735 361)

Kontakty

Mgr. Renáta Kunzová
vedoucí oddělení sociálních služeb