Oddělení sociálních služeb

Řeší:

Zabezpečuje zejména poskytování pomoci a podpory seniorům a osobám v nepříznivé sociální situaci prostřednictvím sociálních služeb.

Konkrétně se jedná zejména o tyto činnosti:

  1. základní sociální poradenství: zajišťování sociálních služeb podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů
  2. pečovatelská služba, odlehčovací služba:  Tyršova14/1761, Moravská Ostrava
  3. organizace činnosti Klubů seniorů: Tyršova 14/1761, Moravská Ostrava
  4. provoz Senior expressu: telefonické objednávky jsou přijímány přepravcem v pracovních dnech od 6:00 do 16:00, tel.: +420 734 626 700

Úřední hodiny

Kontakty

Mgr. Renáta Kunzová
vedoucí oddělení sociálních služeb