Údržba veřejné zeleně

Základní zobrazení / Rozšířené zobrazení / Plné zobrazení

 1. Označení - pojmenování - životní situace

  Údržba veřejné zeleně

 2. Základní informace k životní situaci

  Údržba veřejné zeleně na správním území městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz je zajišťována  příspěvkovou organizací - Technické služby Moravská Ostrava a Přívoz, se sídlem Harantova 28, 702 00   Ostrava. Kontaktní údaje:  telefon -  596 126 109,  www.tsmoap.cz, e-mail: tsmoap@tsmoap.cz

  Údržba zeleně je prováděna zejména na pozemcích ve vlastnictví města Ostravy a pozemcích svěřených do správy městskému obvodu Moravská Ostrava  a Přívoz.

   

   

 3. Kdo je oprávněn v této věci jednat(podat žádost apod.)

  Obyvatel městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz právně způsobilý  nebo  vlastník nemovitosti na území městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz, příp.  oprávněný zástupce  nebo zástupce organizace se sídlem nebo provozovnou v městském obvodu Moravská Ostrava a Přívoz.

 4. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

  Veškeré připomínky k systému údržby veřejné zeleně v městském obvodu Moravská Ostrava a Přívoz lze uplatnit u správce veřejné zeleně na oddělení místního hospodářství,  odboru investic a místního hospodářství Úřadu městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz.

 5. Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace

  Písemně poštou, e-mailem nebo telefonicky.

 6. Na které instituci životní situaci řešit

  Úřad městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz, odbor investic a místního hospodářství, oddělení místního hospodářství, náměstí Dr.Edvarda Beneše 555/6, Ostrava-Moravská Ostrava.

 7. Kde, s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit

  Tuto situaci můžete řešit v úředních hodinách na Úřadě městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz, odbor investic a místního hospodářství, oddělení místního hospodářství,  vestibul přízemí radnice kancelář č.6, náměstí Dr. Edvarda Beneše 555/6, Ostrava-Moravská Ostrava.

  Ing. Bc. Anna Johánková Harhajová
  referent komunálních služeb
  599442963 6 / Edvarda Beneše
 8. Jaké doklady je nutné mít s sebou

  Nejsou stanoveny.

 9. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

  Nejsou stanoveny.

 10. Jaké jsou správní a jiné poplatky a jak je máte uhradit

  Nejsou stanoveny.

 11. Jaké jsou lhůty pro vyřízení

  30 dnů, ve složitějších případech, kdy je potřeba projednání v orgánech městského obvodu 60 dnů.

 12. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace

  Technické služby Moravská Ostrava a Přívoz, p.o. se sídlem Harantova 28, 702 00   Ostrava.  Kontaktní údaje:  telefon -  596 126 109,  www.tsmoap.cz, e-mail: tsmoap@tsmoap.cz

 13. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány

  Nejsou stanoveny.

 14. Elektronická služba, kterou lze využít

  Elektronická podatelna úřadu městského obvodu

 15. Podle kterého právního předpisu se postupuje
 16. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

  Podáním u správce zeleně.

 17. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností

  Nejsou stanoveny.

 18. Příslušné informace můžete získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě

  Technické služby Moravská Ostrava a Přívoz, p.o. se sídlem Harantova 28, 702 00   Ostrava.  Kontaktní údaje:  telefon -  596 126 109,  www.tsmoap.cz, e-mail: tsmoap@tsmoap.cz).

  Na webových stránkách městského obvodu v sekci životní prostředí  zde.

 19. Související životní situace a návody, jak je řešit

  V případě zjištění havarijních stromů (bezprostředně ohrožujících své okolí, např. po úderu blesku s rozlomenou korunou, vývratu apod.) kontaktujte správce veřejné zeleně na tel. 599 442 963, případně integrované bezpečnostní centrum na lince 950 730 311, nebo nouzovou linku 112 a současně také Technické služby Moravská Ostrava a Přívoz, p.o. na tel. 596126109. Obdobně postupujte i u jiných nebezpečných a ohrožujících situací vzniklých na veřejných prostranstvích se zelení.

 20. Popis byl naposledy aktualizován

  16.01.2017

 21. Datum konce platnosti popisu

  Neuvedeno