Údržba veřejné zeleně

Základní zobrazení / Rozšířené zobrazení / Plné zobrazení

 1. Označení - pojmenování - životní situace

  Údržba veřejné zeleně

 2. Základní informace k životní situaci

  Údržba veřejné zeleně na správním území městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz je zajišťována  příspěvkovou organizací - Technické služby Moravská Ostrava a Přívoz, se sídlem Harantova 28, 702 00   Ostrava. Kontaktní údaje:  telefon -  596 126 109,  www.tsmoap.cz, e-mail: tsmoap@tsmoap.cz

  Údržba zeleně je prováděna zejména na pozemcích ve vlastnictví města Ostravy a pozemcích svěřených do správy městskému obvodu Moravská Ostrava  a Přívoz.

   

   

 3. Kdo je oprávněn v této věci jednat(podat žádost apod.)

  Obyvatel městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz právně způsobilý  nebo  vlastník nemovitosti na území městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz, příp.  oprávněný zástupce  nebo zástupce organizace se sídlem nebo provozovnou v městském obvodu Moravská Ostrava a Přívoz.

 4. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

  Veškeré připomínky k systému údržby veřejné zeleně v městském obvodu Moravská Ostrava a Přívoz lze uplatnit u správce veřejné zeleně na oddělení místního hospodářství,  odboru investic a místního hospodářství Úřadu městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz.

 5. Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace

  Písemně poštou, e-mailem nebo telefonicky.

 6. Na které instituci životní situaci řešit

  Úřad městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz, odbor investic a místního hospodářství, oddělení místního hospodářství, náměstí Dr.Edvarda Beneše 555/6, Ostrava-Moravská Ostrava.

 7. Kde, s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit

  Tuto situaci můžete řešit v úředních hodinách na Úřadě městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz, odbor investic a místního hospodářství, oddělení místního hospodářství,  vestibul přízemí radnice kancelář č.6, náměstí Dr. Edvarda Beneše 555/6, Ostrava-Moravská Ostrava.

  Ing. Bc. Anna Johánková Harhajová
  referent komunálních služeb
  +420599442963 6 / Edvarda Beneše
 8. Jaké doklady je nutné mít s sebou

  Nejsou stanoveny.

 9. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

  Nejsou stanoveny.

 10. Jaké jsou správní a jiné poplatky a jak je máte uhradit

  Nejsou stanoveny.

 11. Jaké jsou lhůty pro vyřízení

  30 dnů, ve složitějších případech, kdy je potřeba projednání v orgánech městského obvodu 60 dnů.

 12. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace

  Technické služby Moravská Ostrava a Přívoz, p.o. se sídlem Harantova 28, 702 00   Ostrava.  Kontaktní údaje:  telefon -  596 126 109,  www.tsmoap.cz, e-mail: tsmoap@tsmoap.cz

 13. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány

  Nejsou stanoveny.

 14. Elektronická služba, kterou lze využít

  Elektronická podatelna úřadu městského obvodu

 15. Podle kterého právního předpisu se postupuje
  • platný Statut města Ostravy
  • zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění
  • zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění 
 16. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

  Podáním u správce zeleně.

 17. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností

  Nejsou stanoveny.

 18. Příslušné informace můžete získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě

  Technické služby Moravská Ostrava a Přívoz, p.o. se sídlem Harantova 28, 702 00   Ostrava.  Kontaktní údaje:  telefon -  596 126 109,  www.tsmoap.cz, e-mail: tsmoap@tsmoap.cz).

  Na webových stránkách městského obvodu v sekci životní prostředí  zde.

 19. Související životní situace a návody, jak je řešit

  V případě zjištění havarijních stromů (bezprostředně ohrožujících své okolí, např. po úderu blesku s rozlomenou korunou, vývratu apod.) kontaktujte správce veřejné zeleně na tel. 599 442 963, případně integrované bezpečnostní centrum na lince 950 730 311, nebo nouzovou linku 112 a současně také Technické služby Moravská Ostrava a Přívoz, p.o. na tel. 596126109. Obdobně postupujte i u jiných nebezpečných a ohrožujících situací vzniklých na veřejných prostranstvích se zelení.

 20. Popis byl naposledy aktualizován

  10.01.2022

 21. Datum konce platnosti popisu

  Neuvedeno