Informační rozcestník

Etapizace úprav panelových sídlišť

Městský obvod zahajuje regeneraci panelového sídliště Fifejdy II. Vzhledem k finančním možnostem obvodu a rozsáhlosti celého projektu byla provedeno rozdělení do 16. etap. Realizaci předpokládáme v letech 2013 – 2028. Vzhledem k tomu, že regenerace bude prováděna postupně, zajišťujeme v některých lokalitách provizorní opravy komunikací a chodníků a další opravy.

Senior express

Senior express je možné objednat na tel. č. 720 735 361 ve všední dny mezi 8:00 – 11:30 hod. Provozní doba je pondělí, středa od 6:30 do 15 hod., v úterý a čtvrtek od 6:30 do 13:00 hod.

Místní agenda 21

Místní Agenda 21 (dále jen MA21) je programem, který zavádí do praxe principy udržitelného rozvoje při zohledňování místních problémů. Hlavním principem je spolupráce městského obvodu s občany, organizacemi a spolky, podnikateli a dalšími institucemi, tak aby se zvýšilo jejich podílení se na rozhodování o dění ve svém městském obvodu (obci, městě, regionu).