Životní situace

Nepříznivá sociální situace - nezaměstnanost, nízký příjem, hrozba ztráty bydlení, hrozba sociálního vyloučení apod.

Nepříznivá sociální situace může vzniknout v důsledku ztráty zaměstnání, ztráty nebo snížení příjmu, ztráty bydlení, závislosti na návykových látkách, nemoci apod.

Pronajímání bytů v domech s pečovatelskou službou

Pronajímání bytů v domech s pečovatelskou službou