Zařazení dětí do základní školy

Základní zobrazení / Rozšířené zobrazení / Plné zobrazení

Zařazení dětí do základní školy

 1. Označení - pojmenování - životní situace

  Zařazení dětí do základní školy

 2. Základní informace k životní situaci

  Až na výjimečné případy musí každé dítě navštěvovat některou z různých typů základních škol.

 3. Kdo je oprávněn v této věci jednat(podat žádost apod.)

  V této věci je oprávněn jednat zákonný zástupce nezletilého dítěte.

 4. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

  Splnění všech požadovaných náležitostí.

 5. Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace

  Podejte písemnou žádost řediteli školy nebo se s dítětem dostavte k zápisu do 1. ročníku (v případě, že se jedná o žáka budoucího 1. ročníku).

 6. Na které instituci životní situaci řešit

  Na příslušné základní škole.

 7. Kde, s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit

  Na příslušné základní škole s ředitelem školy.

 8. Jaké doklady je nutné mít s sebou

  Předložte:

  • žádost o zařazení do základní školy nebo dotazník pro rodiče žáka 1. ročníku (obdrží zákonní zástupci při zápisu),
  • žádost o zařazení do základní školy nebo žádost o přestup do základní školy,
  • rodný list dítěte,
  • OP zákonného zástupce,
  • dále doklady dle požadavků školy.
 9. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

  Předepsané formuláře nejsou stanoveny.

 10. Jaké jsou správní a jiné poplatky a jak je máte uhradit

  Správní ani jiné poplatky nejsou stanoveny.

 11. Jaké jsou lhůty pro vyřízení

  Lhůta pro vyřízení žádosti je 30 dnů.

 12. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace

  Další účastníci postupu nejsou stanoveni.

 13. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány

  Další činnosti nejsou stanoveny.

 14. Elektronická služba, kterou lze využít

  Tuto situaci není možné řešit zasláním žádosti elektronickou poštou.

 15. Podle kterého právního předpisu se postupuje
 16. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

  Odvolání lze podat ke Krajskému úřadu Moravskoslezského kraje prostřednictvím ředitele příslušné školy.

 17. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností

  V případě nepřihlášení dítěte k plnění povinné školní docházky nebo zanedbávání péče o povinnou školní docházku žáka se postupuje podle zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších změn a předpisů.

 18. Příslušné informace můžete získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě
 19. Související životní situace a návody, jak je řešit
 20. Popis byl naposledy aktualizován

  10.01.2022

 21. Datum konce platnosti popisu

  Neuvedeno