Odklad povinné školní docházky

Základní zobrazení / Rozšířené zobrazení / Plné zobrazení

Odklad povinné školní docházky

 1. Označení - pojmenování - životní situace

  Odklad povinné školní docházky

 2. Základní informace k životní situaci

  O odklad povinné školní docházky se žádá v případě, není-li dítě po dovršení šestého roku věku tělesně nebo duševně přiměřeně vyspělé.

  Začátek povinné školní docházky lze odložit nejdéle do zahájení školního roku, v němž dítě dovrší osmý rok věku.

   
  Pokud ředitel školy rozhodne o odkladu povinné školní docházky, doporučí zároveň zákonnému zástupci dítěte vzdělávání dítěte v přípravné třídě základní školy nebo v posledním ročníku mateřské školy, pokud lze předpokládat, že toto vzdělávání vyrovná vývoj dítěte.
 3. Kdo je oprávněn v této věci jednat(podat žádost apod.)

  Zákonný zástupce dítěte.

 4. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

  Navštivte s dítětem školské poradenské pracoviště (pedagogicko-psychologickou poradnu, speciálně pedagogické centrum) a odborného lékaře nebo klinického psychologa.

  Na základě doporučení požádejte o odklad ředitele školy.

 5. Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace

  Písemnou žádost o odklad povinné školní docházky podejte řediteli školy, ve které je dítě k plnění povinné školní docházky zapsáno, nejpozději do 31. května kalendářního roku, ve kterém má dítě zahájit povinnou školní docházku.

  Požádat o odložení povinné školní docházky můžete již při zápisu do základní školy.

 6. Na které instituci životní situaci řešit

  Na příslušné základní škole.

 7. Kde, s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit

  Obraťte se na ředitele příslušné základní školy.

 8. Jaké doklady je nutné mít s sebou

  Předložte:

  • žádost o odklad,
  • posouzení školského poradenského zařízení a odborného lékaře nebo klinického psychologa.
 9. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

  Předepsané formuláře nejsou stanoveny.

 10. Jaké jsou správní a jiné poplatky a jak je máte uhradit

  Správní ani jiné poplatky nejsou stanoveny.

 11. Jaké jsou lhůty pro vyřízení

  Lhůta pro vyřízení žádosti je 30 dnů.

 12. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace

  Další účastníci postupu nejsou stanoveni.

 13. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány

  Další činnosti nejsou stanoveny.

 14. Elektronická služba, kterou lze využít

  Tuto situaci není možné řešit zasláním žádosti elektronickou poštou.

 15. Podle kterého právního předpisu se postupuje
 16. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

  Odvolání lze podat ke Krajskému úřadu Moravskoslezského kraje.

 17. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností

  V případě nepřihlášení dítěte k plnění povinné školní docházky nebo zanedbávání péče o povinnou školní docházku žáka se postupuje podle zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů.

 18. Příslušné informace můžete získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě
 19. Související životní situace a návody, jak je řešit
 20. Popis byl naposledy aktualizován

  10.01.2022

 21. Datum konce platnosti popisu

  Neuvedeno