Dodatečný odklad povinné školní docházky

Základní zobrazení / Rozšířené zobrazení / Plné zobrazení

Dodatečný odklad povinné školní docházky

 1. Označení - pojmenování - životní situace

  Dodatečný odklad povinné školní docházky

 2. Základní informace k životní situaci

  Dodatečný odklad povinné školní docházky se realizuje v případě, že se u žáka v prvním roce plnění povinné školní docházky v průběhu prvního pololetí projeví nedostatečná tělesná nebo duševní vyspělost ke školní docházce.

 3. Kdo je oprávněn v této věci jednat(podat žádost apod.)

  Zákonný zástupce dítěte nebo ředitel základní školy.

 4. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

  Poraďte se s třídním učitelem vašeho dítěte a poté požádejte o dodatečný odklad ředitele školy. Doporučujeme jednat také s výchovným poradcem školy.

  Dodatečný odklad je možný pouze do konce prvního pololetí 1. ročníku.

 5. Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace

  Podáním písemné žádosti řediteli školy, ve které dítě plní povinnou školní docházku.

 6. Na které instituci životní situaci řešit

  Na příslušné základní škole.

 7. Kde, s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit

  Obraťte se na ředitele školy, který o udělení dodatečného odkladu rozhoduje.

 8. Jaké doklady je nutné mít s sebou

  Žádost o dodatečný odklad povinné školní docházky.

 9. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

  Předepsané formuláře nejsou stanoveny.

 10. Jaké jsou správní a jiné poplatky a jak je máte uhradit

  Správní ani jiné poplatky nejsou stanoveny.

 11. Jaké jsou lhůty pro vyřízení

  Lhůta pro vyřízení žádosti je 30 dnů.

 12. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace

  Další účastníci postupu nejsou stanoveni.

 13. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány

  Další činnosti nejsou stanoveny.

 14. Elektronická služba, kterou lze využít

  Žádost můžete podat prostřednictví datové schránky.

 15. Podle kterého právního předpisu se postupuje
 16. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

  Proti rozhodnutí ředitele školy můžete podat odvolání ke krajskému úřadu.

 17. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností

  Sankce nejsou stanoveny.

 18. Příslušné informace můžete získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě
 19. Související životní situace a návody, jak je řešit

  Odklad povinné školní docházky.

 20. Popis byl naposledy aktualizován

  10.01.2022

 21. Datum konce platnosti popisu

  Neuvedeno