Odbor majetku

Adresa:
Úřad městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz
náměstí Dr. E. Beneše 555/6, 729 29 Ostrava
Telefon:

Řeší:

Činnosti zabezpečované a vykonávané odborem majetkovým

V samostatné působnosti odbor zabezpečuje zejména činnosti na úseku:

  • převody nemovitostí svěřených městskému obvodu 
  • zřizování věcných břemen na pozemcích svěřených městskému obvodu
  • vyřizování souhlasů s umístěním inženýrských sítí, staveb a souhlasy se vstupem na pozemky, svěřené městskému obvodu
  • pronájmy a výpůjčky pozemků svěřených městskému obvodu, taktéž za účelem umístění restaurační zahrádky

 

 

Úřední hodiny