Waldorfská základní škola a mateřská škola Ostrava, příspěvková organizace

Informace o škole

Waldorf Ostrava – informační portál waldorfských škol v OstravěLogo

www.zswaldorfostrava.cz/

Mateřská škola sídlí v budově Waldorfské ZŠ a MŠ v Ostravě-Přívoze. Ke svému provozu využívá přízemí prostory v levé části budovy, školní tělocvičnu, přilehlou oplocenou školní zahradu s venkovním hřištěm, dětským hřištěm, altánem a upraveným pozemkem. V prostorách MŠ jsou dvě třídy – kombinují funkci herny, místnosti ke stravování i ložnice zároveň. Sociální zařízení využívají obě třídy zároveň, nachází se uprostřed, přístupné je z obou tříd. Šatna je také společná pro obě třídy.

Prostor zahrady, kterou využívá MŠ je zatravněn, uprostřed je chodník ve tvaru ležaté osmičky. Je zde také vybudovaný umělý val, který odděluje zahradu MŠ od prostoru zahrady ZŠ, na valu stojí skluzavka s nakloněnou horolezeckou stěnou. Dále je zahrada MŠ vybavena přírodními domečky z vrbového proutí, pískovištěm se zakrytím, třemi velkými dřevěnými truhlíky, houpacím prvkem, stezkou bosonožkou, pumpou a dřevěným žlabem, ohništěm a koutkem s dřevěnými lavicemi se stoly a kreslícími tabulemi. Provoz školy je od 7:00 do 17:00 hodin.

Škola staví zejména na celostním přístupu k dětem na úrovni fyzické, ale také duševní a duchovní. Snaží se v nejvyšší možné míře respektovat individualitu dětí, jejich talent, temperament, potřeby a zvláštnosti související s věkem, osobním vývojem i vztahem k okolí a společnosti. Škola vyučuje podle vzdělávacího programu: Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání „Waldorfská škola“ aktualizovaný k 18. červnu 2018. Dle tohoto programu vyučuje ve všech ročnících. Spolupracuje s Ostravskou univerzitou jako fakultní školou, s Českým sdružením pro waldorfskou pedagogiku a AWŠ, jejímž je škola členem.

Škola podporuje a podněcuje aktivní zájem rodičů o výchovu a vzdělávání jejich potomků nejen v MŠ, ale i v domácím prostředí, podporuje jejich aktivní účast na workshopech, dílničkách a slavnostech pořádaných mateřskou i základní školou.


Ředitelka

Mgr. Lenka Holeksová

Telefon: 597 578 540, 731 589 266