Mateřská škola Ostrava, Blahoslavova 6, příspěvková organizace

Informace o škole

MŠO Blahoslavova

logo Blahoslavova

www.blahoslavova.moravskaostrava.cz 

Škola je situována v centru města ve vilové zástavbě obklopená zelení. V blízkosti se nachází Komenského sady, Polský konzulát, Vodní svět a dětské hrací centrum.

 S dětmi se pracuje podle Školního vzdělávacího programu: KRŮČEK SEM, KRŮČEK TAM, DO SVĚTA SE PODÍVÁM.

Mateřská škola je období dětství, prvních, a proto i nejsilnějších objevů, dojmů a poznatků. Směřujeme ke školce plné pohody – do které chodí děti, rodiče i zaměstnanci rádi, je otevřená, přátelská jak vůči okolí, tak novým myšlenkám i přístupům. Chceme, aby se děti naučily žít ve skupině svých vrstevníků, aby poznaly sílu kamarádství a pocit, že patří tam, kde ho mají rádi. Našim nejdůležitějším partnerem je rodina – rodiče, prarodiče, sourozenci. Naší prioritou je mít stále otevřené dveře, vzájemně komunikovat, vtahovat rodiče do vzdělávacího procesu a chodu naší mateřské školy.

Vycházíme především z principu, že dítě by mělo být při tom – mít možnost vidět, slyšet, dotýkat se a prožívat! K tomuto cíli jsou zaměřeny i naše aktivity, skrze které si děti prožijí dovednosti, znalosti, postoje a návyky, které jim předáváme. Vždy vycházíme z toho, co již děti znají, co je obklopuje, co je jim blízké. (rodina, příroda a pohyb). Každé dítě by mělo být rozvíjeno v souvislosti s jeho jedinečností, vzhledem ke svému věku a individuálním možnostem.

Hlavním cílem je dítě samotné – dítě šťastné, hravé, spokojené a samostatné.  Budova školy je vilového typu, a tak umožňuje dětem cítit se jako doma.  Škola se snaží, aby pobyt dítěte ve škole byl bezpečný, poučný, podnětný a k tomu vytváří odpovídající podmínky.

Rodičům se stává škola dobrým partnerem při výchově a vzdělávání jejich dětí. Realizuje aktuální projekty za úzké spolupráce rodičů.

Dětem škola nabízí pestrou škálu vzdělávací nabídky. Kvalifikovanost a fundovanost pedagogů. Zařazují se prvky prožitkového učení. Cílem je vést děti k úctě a ochraně přírody.

Spolupracujeme mnohými organizacemi Městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz.  

Mateřská škola je čtyřtřídní: ČERVENÁ TŘÍDA, ZELENÁ TŘÍDA, MODRÁ TŘÍDA, ŽLUTÁ TŘÍDA.

Uspořádání a barevné ladění tříd tvoří celek BAREVNÁ MATEŘSKÁ ŠKOLA. V pojetí přírody znamenají barvy roční doby a rok dítěte v mateřské škole.

Tyto charakteristické barvy jsme zapracovali do našeho loga.

Celková kapacita školy je 81 dětí. Počet dětí v jednotlivých třídách je 15 a 22. Tento počet nám umožňuje individuální přístup, dle jejich aktuálních potřeb.

Děti mohou využívat nadstandardních aktivit Tenisová přípravka, angličtina, plavání, lyžování a další dle aktuální nabídky a zájmu rodičů. Zdraví dětí škola podporuje pravidelným saunováním v infrasauně.

 

Pověřena vedením organizace                                                           

Mgr. Zdeňka Ivanská                                                                       

Telefon: 596 120 453