Mateřská škola Ostrava, Špálova 32, příspěvková organizace

Informace o škole

MŠ Špálova

Logo

www.ms-spalova.cz

Mateřská škola se nachází v sousedství Sadu Boženy Němcové, v blízkosti zastávek trolejbusů, tramvají a autobusů, což skýtá rodičům logistické výhody. Škola má dvě třídy běžného typu a jednu třídu pro děti se speciálními vzdělávacími potřebami, prioritně pro děti s poruchou autistického spektra, s celkovou kapacitou školy 75 dětí (v současné době díky speciální třídě 56 dětí). Zaměření speciální třídy není omezující, jsme připraveni přijmout i děti s jinými speciálními vzdělávacími potřebami. Všechny třídy jsou heterogenní, tj. věkově smíšené. Děti vzdělávají kvalifikovaní pedagogové, speciální pedagogové, kterým jsou nápomocni asistenti pedagoga a školní asistent. V tomto složení jsme schopni zajistit dětem kvalitní vzdělávání a uspokojit základní potřeby dětí.

Mateřská škola pracuje podle programu Začít spolu http://sbscr.cz/ , je zapojena do programu Skutečně zdravá škola http://www.skutecnezdravaskola.cz/registrovane-skoly, a mezinárodního programu Ekoškola http://eko-skolky.cz/cz, v němž získala v roce 2017 certifikát Ekoškoly, který pravidelně obhajuje. O formách a metodách práce se více dočtete na webu školy www.ms-spalova.cz.

V rámci výchovy ke zdravému životnímu stylu mají děti možnost pravidelného saunování v infrasauně, umístěné v přízemí mateřské školy a individuálních inhalací.

Škola nabízí nad rámec školního vzdělávacího programu aktivity pro děti: lyžařský kurz, plavecký kurz, škola v přírodě.

Škola má vlastní jídelnu, rozlehlou zahradu v přírodním stylu, která je v době provozu školy přístupná rodičům s dětmi, které jsou zapsány k pravidelné docházce.

V průběhu školního roku probíhá jednou týdně Rodičovský klub, jehož cílem je zvyšování rodičovských kompetencí a adaptace dětí na prostředí mateřské školy před jejich nástupem k předškolnímu vzdělávání.

 

Ředitelka

Jarmila Karnovská

Telefon: 595 136 782