Mateřská škola Ostrava, Repinova 19, příspěvková organizace

Informace o škole

LogoPo rekonstrukci

 https://www.msrepinova.cz/

Mateřská škola na ulici Repinova sídlí v jednopodlažním objektu, má tři heterogenně zaměřené třídy a jednu třídu speciální se zaměřením na vady řeči. Součástí školy je školní jídelna, která nabízí kvalitní školní stravování.

Kapacita MŠ je 86 dětí. Škola je obklopena velkou zahradou s travnatými plochami, stromy, dřevěnými hracími prvky a třemi pískovišti.
Třídy a herny jsou vybaveny novým dětským nábytkem, dostatkem hraček, didaktického materiálu a pomůcek tak, abychom mohli realizovat s dětmi prožitkové učení, skupinovou i individuální práci, podporovat rozvoj vzájemné komunikace a spolupráce a rozvíjet tak celou dětskou osobnost.

Školní vzdělávací program „Začít spolu poznávat svět“ rozvíjí samostatné zdravé sebevědomí dítěte přirozenou cestou výchovy, akceptuje heterogenní složení tříd. Klade důraz na smyslové, prožitkové a integrované učení hrou. Cílem vzdělávacího programu je dovést dítě na konci předškolního období k fyzické, psychické a sociální samostatnosti přiměřené věku.

Do svého programu zařazujeme kulturní, sportovní, environmentální a polytechnické činnosti, exkurze a výlety.

Nabízíme také zájmové činnosti – Výtvarná výchova; Seznamování s anglickým jazykem; Jogínci; Klub předškoláků; Taneční a pohybová průprava; Seznámení s počítačem; Plavání. Součástí mateřské školy je infrasauna, kterou děti navštěvuji v době znečištění ovzduší.

 Prioritou školy je vytvořit pro děti podnětné prostředí, poskytovat jim kvalitní výchovu a vzdělávání a zajistit jim takové podmínky, aby se v mateřské škole cítily dobře a rády na ni vzpomínaly.


Ředitelka

Bc. Zuzana Kožušníková

Telefon: 596 123 679