Mateřská škola Ostrava, Poděbradova 19, příspěvková organizace

Informace o škole

 MŠ Poděbradova

Logohttps://mspodebradova.cz/

Mateřská škola Poděbradova sídlí v samotném centu města Ostravy v historicky chráněné a ceněné budově z 19. století. Budova naší mateřské školy, která byla vystavěna již roku 1898, má velmi specifickou, nezaměnitelnou atmosféru a jedinečného ducha. I přes to, že se MŠ nachází u cesty, rozlehlá zahrada a prostory školy poskytují klidné útočiště i v této rušné části města. Součástí pozemku MŠ je parkoviště pro rodinné příslušníky. Mateřská škola má tři třídy, proto se považujeme za „školku rodinného typu“. To nám umožňuje blíže poznat všechny děti a snadněji tak kooperovat nejenom s nimi, ale navazovat efektivní spolupráci i s jejich rodinami. Tyto vztahy rádi utužujeme společnými akcemi na zahradě MŠ.

Třídy jsou věkově heterogenní, abychom optimálně rozvíjeli děti jednotlivých věkových kategorií. Řadu let se naše škola také věnuje výchově a vzdělávání dětí dvou a půl letých. Pozornost také věnujeme dětem mimořádně nadaným, které každoročně monitorujeme v rámci projektu Numeráčci. Našim cílem je všestranný rozvoj spokojeného dítěte. Léty osvědčenými i moderními metodami působíme na oblasti dětského vnímání, prožívání i chování tak, aby bylo předškolní vzdělávání efektivní, ale také vstřícné, povzbuzující a motivující. Víme a chápeme, že každé dítě je jedinečné a naší prací a snahou se snažíme o podporu v jeho samostatném objevování světa. Provoz MŠ je od 6:30 – 16:15 hodin.

Během posledních let prošla nejenom budova, ale také interiér modernizací. V tomto trendu máme v plánu pokračovat. Třídy jsou navržené a uspořádané tak, aby vyhovovaly dětem i pedagogům a činnostem, které během dne společně zažívají. Pedagogický i správní personál mateřské školy je zkušený a dlouhá léta stabilní.

Součástí mateřské školy je rozlehlá zahrada v ekologickém stylu. Na ni najdete nejrůznější herní prvky, prolézačky pro rozvoj hrubé motoriky, ale také záhonky s náčiním pro jejich obdělávání, domečky pro hmyz, ježky a jiné. V letních měsících budeme nově využívat mlhoviště pro osvěžování se a zpestření pobytu venku.

MŠ disponuje řadou specifického vybavení, které rozšiřují nabídku tradičních výukových metod a činností. Máme a využíváme tělocvičnu s vybavením, keramickou dílnu s hrnčířským kruhem a pecí, polytechnickou dílničku, infrasaunu, vybavení pro základy programování  a objevování technických zákonitostí a jiné.

V současné době dětem od čtyřech let nabízíme kroužky jako je keramika, sboreček „Jitřenka“ a anglický jazyk. Dlouholetou tradici má v naší škole výuka plavání, lyžařský výcvik a basketbalová přípravka. V tomto roce s dětmi budeme nově absolvovat kurz in-line bruslení v Komenského sadech.

Již od roku 2005 je mateřská škola Poděbradova fakultní MŠ Ostravské univerzity. Naše pedagožky tak aktivně přispívají ke vzdělávání nových pedagogů a specialistů.

Pro více informací navštivte naši webovou stránku: www.mspodebradova.cz, nebo přímo kontaktujte ředitelku školy.


Ředitelka

Mgr. Veronika Hrbáčová

Telefon: 596 124 387