Mateřská škola Ostrava, Křižíkova 18, příspěvková organizace

Informace o škole

MŠ Křižíkova

http://www.mskrizikova.cz 

Mateřská škola Ostrava, Křižíkova 18, příspěvková organizace je v provozu již od roku 1968 a v létě 2015 byla provedena její celková rekonstrukce. Dvoupodlažní budova školy se nachází v městské zástavbě, stranou od dopravního ruchu, avšak s dobrým přístupem k MHD.V mateřské škole je pět věkově homogenních tříd. V přízemí jsou umístěny dvě třídy pro nejmladší děti, kancelář vedoucí ŠJ a školní kuchyně zajišťující školní stravování a zároveň i výdej obědů do jídlonosičů pro cizí strávníky.

MŠ křižíkova

V patře budovy se nachází tři třídy pro starší děti, kancelář ředitelky školy a sekretariát. Budova je zasazena do rozlehlé zahrady, plné zeleně a vzrostlých stromů, kterou doplňují barevné herní prvky, amfiteátr, dvě zastřešené přírodní učebny, vyvýšené záhony a pět samostatných pískovišť. U vstupu na školní zahradu jsou umístěny informační tabule, které informují návštěvníky o veškeré fauně a flóře, která se zde vyskytuje. Zahrada nabízí dětem možnosti pro sport, zábavu, poučení i relaxaci a je zázemím pro realizaci společných akcí. Nedávno došlo k výměně oplocení areálu MŠ a nový plot je ozdoben dětskými výtvarnými pracemi v rámci „Galerie na plotě“.

Mateřská škola pracuje podle školního vzdělávacího programu „Rok v přírodě aneb zahrada jedna paráda“, který je platný od roku 2020 a je v souladu s RVP. Záměrem školy je rozvíjet osobnost každého dítěte a tím dětem usnadňovat další životní a vzdělávací cestu. Škola usiluje o to, aby první vzdělávací krůčky dítěte byly stavěny na promyšleném, odborně podepřeném a lidsky i společensky hodnotném základě. Snaží se, aby čas prožitý v mateřské škole byl pro dítě radostí, příjemnou zkušeností a zdrojem dobrých a spolehlivých základů do života. Děti škola vede rovněž k lásce k přírodě, jejímu poznávání a ochraňování, zde vychází z vlastního projektu zaměřeného na environmentální výchovu s názvem „Rosteme, kveteme, žijeme“.

Mezi tradiční aktivity, které škola pořádá, patří divadelní představení v MŠ, společné besídky, Drakiádu, Broučkiádu, karneval, návštěvy programů v knihovně, realizace veřejných vystoupení a výstav dětské tvorby, společné sezonní tvořivé dílny pro děti a rodinné příslušníky, Klub nováčků a další…

Škola nabízí tyto nadstandardní aktivity:

 • Plavecký výcvik
 • Lyžařský výcvik
 • Kroužek Předškola – příprava na plynulý přechod do ZŠ
 • Zájmové kroužky:
  • Hravá angličtina
  • Sbor
  • Tanečky
  • Pěstitelsko-badatelský kroužek
  • Výtvarný kroužek

Provoz mateřské školy je v pracovní dny od 6:00 hodin do 16:00 hodin

Ředitelka

Mgr. Petra Šrámek Zahradníková

Telefon: 596 127 266