Mateřská škola Ostrava, Šafaříkova 9, příspěvková organizace

Informace o škole

www.mssafarikova.eu

Mateřská škola je situována uprostřed sídlištní zástavby v lokalitě Přivoz, v dosahu městské hromadné dopravy. Má tři věkově heterogenní třídy s průměrným počtem 24 dětí. Jedna ze tříd je upravena pro vzdělávání dětí dvouletých. Během posledních let prošla typizovaná dvoupodlažní budova i celý venkovní areál modernizací, což vedlo k výrazné proměně mateřské školy. Interiér je moderní, vkusně barevně laděný, vyzdobený zejména dětskými výtvarnými pracemi.  V rámci rozsáhlé modernizace školní zahrady, získala škola venkovní prostory vybavené bezpečnými a moderními sportovními hracími prvky, upravené plochy vhodné nejen pro sport, ale i relaxaci, a to vše s přihlédnutím a zohledněním pohybu dětí mladších 3 let. Součástí školy je také školní jídelna. Provoz školy je od 6:00 do 16:15 hodin.

Ke zpestření života v mateřské škole přispívají zajímavé akce, zábavné i vzdělávací programy či zájmové aktivity (keramika, Klub předškoláků, plavání, atletika..). Do života v našem městě se škola zapojuje zejména při výtvarných akcích či vystoupeních, využívá rovněž nepřeberné možnosti a příležitosti k jeho poznávání a objevování (knihovna, galerie, muzea, technická centra, parky).

Mateřská škola se snaží vytvářet bezpečné, vstřícné a přátelsky naladěné prostředí – otevřené rodině, novým nápadům, myšlenkám a trendům. Poskytuje předškolní vzdělávání, které je „šité dětem na míru“, odstraňuje vzniklé bariéry i nejistoty, chce být rodinám oporou.

Školní vzdělávací program „Barevný svět - abeceda objevování“ motivuje „malé průzkumníky a objevitele“ k poznávání a objevování okolního světa, a to ve spojení s prožitkem, radostí, touhou po dobrodružství i přirozenou zvídavost. Podporuje jejich chuť řešit a poznávat něco nového s možností dělat chyby a hledat nápravu, představovat si i dávat věcem a jevům vlastní tvar. A to v prostředí, kde se mohou cítit přijímané, uznávané, úspěšné a šťastné.

Pojďme spolu dětem otevřít oči dokořán, naučit je rozhlédnout se kolem sebe, a ještě kousek dál… Nechme děti žasnout a ptát se!

 

 Ředitelka

Bc. Lenka Šebestíková

Telefon: 596 136 724, 739 466 266