Mateřská škola Ostrava, Dvořákova 4, příspěvková organizace

Informace o škole

MŠO, Dvořákova 4, PO

Logohttp://www.dvorakovams.cz/

Mateřská škola se nachází v samém centru města Ostravy v budově vilového typu, postavena na konci devatenáctého století. Má statut kulturní památky.

Škola má 2 třídy. Ve třídě Sluníčka jsou děti od 3 – 4,5 let a ve třídě Koťata děti od 4, 5 -  7 let. Každá třída je uzpůsobena nábytkem, hračkami a koutky dle věku a dané skupiny dětí. Obě třídy mají svou lehárnu s menší místností, ve které si mohou děti, které mají menší potřebu spánku, vybrat klidové činnosti.  

Škola pracuje podle Školního vzdělávacího programu "První krůčky životem", jehož záměrem je poskytnout dětem všeobecné informace a přehled o světě, ve kterém žijí. Vytváří příležitost pro vlastní seberealizaci, získání dovedností a vědomostí. Jeho hlavní cíle směřují k tomu, aby děti získaly dobré základy do života a pro další vzdělávání.

VIZE MATEŘSKÉ ŠKOLY: osobnostní a sociální výchova, která se zabývá rozvojem klíčových životních dovedností a kompetencí pro každý den. Rozvoj samostatného a sebevědomého jedince cestou přirozené výchovy a vzdělávání s podtitulem „Ukaž mi cestu, já už půjdu samo“. Na základě vlastního kladného chování a jednání vedení dětí k základům slušného chování a úcty k druhému. Společné pojmenování problémů a nalézání jejich řešení. Vytváření prostředí, v němž se děti cítí bezpečně. Předávání rozličných podnětů, které povedou k seberealizaci dětí a k harmonickému intelektuálnímu, emocionálnímu a sociálnímu rozvoji.

Děti se mohou realizovat také v pohybovém kroužku, pěveckém sboru "Dvořáček", seznamují se se základy anglického jazyka. „Školáček“, aktivita, kterou připravujeme nejstarší děti na školu Metodou dobrého startu.

Mateřská škola spolupracuje od roku 2014 s MENSOU České republiky, což je organizace, která sdružuje nadprůměrně inteligentní lidi. V září 2016 byl založen v mateřské škole Klub nadaných dětí "Dvořáček“, ve kterém se schází nadané děti 1x týdně. Spolupracujeme také s SVČ Korunka, jejichž paní lektorka dochází seznamovat zájemce z řad předškoláků se základy šachů.

Mateřská škola má menší zahradu, kterou maximálně s dětmi využívá. V roce 2017 škola získala dotaci ze Statutárního města Ostravy, s jejíž pomocí zahradu škola doplňuje o bylinkovou zahrádku, keře a malé ovocné stromky, jehličnany, senzomotorické chodníčky, dřevěné jehlany k celoroční výzdobě dětmi, relaxační zónu s vyvýšenými květináči a lavičkami.

 

Ředitelka                                                                         

Bc. Andrea Calábková                                                                  

Telefon: 596 123 326