Krátkodobý nájem/krátkodobá výpůjčka

Základní zobrazení / Rozšířené zobrazení / Plné zobrazení

 1. Označení - pojmenování - životní situace

  Krátkodobý nájem/krátkodobá výpůjčka

 2. Základní informace k životní situaci

  Krátkodobý nájem/výpůjčka prostor sloužících podnikání/nebytových prostor ve vlastnictví statutárního města Ostravy, svěřených městskému obvodu Moravská Ostrava a Přívoz.

 3. Kdo je oprávněn v této věci jednat(podat žádost apod.)

  Žádosti o krátkodobý pronájem/výpůjčku může podat:

  • fyzická osoba starší 18 let (způsobilá k právním úkonům), nebo jí pověřená osoba na základě plné moci,
  • právnická osoba.
 4. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

  Podání písemné žádosti:

  Žádost o krátkodobý nájem/výpůjčku 

  Podmínky jsou uvedeny v zásadách ZAS 2022 - 06, Zásady pro krátkodobý nájem/výpůjčku prostor sloužících podnikání/nebytových prostor ve vlastnictví statutárního města Ostravy, svěřených městskému obvodu Moravská Ostrava a Přívoz.

 5. Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace
  • osobně na oddělení technické správy (Tyršova 1761/14, 729 29 Ostrava), nebo v kanceláři č. 112 (1. poschodí radnice, náměstí Dr. Edvarda Beneše 555/6, 729 29 Ostrava),
  • dotazem na emailové adrese ,
  • telefonicky 599 442 980, 702 018 267,
  • podáním písemné žádosti.
 6. Na které instituci životní situaci řešit

  Úřad městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz, odbor správy domovního fondu, náměstí Dr. E. Beneše 555/6, 729 29 Ostrava.

 7. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

  Žádost o krátkodobý nájem/výpůjčku 

  Všechny potřebné formuláře jsou zde.

 8. Jaké jsou správní a jiné poplatky a jak je máte uhradit

  Podání žádosti je bezplatné.

 9. Jaké jsou lhůty pro vyřízení

  Lhůty nelze jednoznačně stanovit. Po podání písemné žádosti bude uzavřena smlouva se žadatelem a domluven termín předání nebytového prostoru s technikem. Odhadovaná doba vyřízení je 14 dní.

 10. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace

  Odbory městského obvodu.

 11. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány
  • podání žádosti o krátkodobý nájem/výpůjčku,
  • uzavření smlouvy,
  • úhrada paušálu,
  • úhrada nájemného (v případě krátkodobém nájmu).
 12. Elektronická služba, kterou lze využít

  Podání žádosti je možné řešit využitím elektronické podatelny.

 13. Podle kterého právního předpisu se postupuje