Mateřská škola Ostrava, Na Jízdárně 19a, příspěvková organizace

Informace o škole

MŠ Na Jízdárně

Logo

https://ms-na-jizdarne3.webnode.cz/

Škola je situována uprostřed zástavby sídliště Šalamouna a je obklopena velkou zahradou s hracími prvky. V přízemí se nachází ředitelna, kuchyně a 1 třída, v prvním poschodí jsou 2 třídy a solná sauna. Škola pracuje podle školního vzdělávacího programu „Škola podporující zdraví“, který je zaměřen na častý pobyt dětí venku, velké množství pohybu, zdravou výživu a zdravý styl života. Hlavními činnostmi jsou plavání, saunování, inhalace, ozdravné pobyty a celodenní výlety do přírody. Ve spolupráci s rodiči škola zajišťuje v co největší míře pobyt dětí v přírodě v různých ročních obdobích. Škola nabízí dětem řadu dalších zájmových a doplňkových volnočasových aktivit.

Ředitelka

Mgr. Blanka Gelnarová

Telefon: 596 632 651