Mateřská škola Ostrava, Lechowiczova 8, příspěvková organizace

Informace o škole

MŠ Lechowiczova

Logo

http://www.mslechowiczova.com/

Mateřská škola je typizovaná tří pavilónová budova s prostornou zahradou na sídlišti Fifejdy, nedaleko centra Ostravy. Svoji činnost zahájila 1. 9. 1980. Má pět tříd - Sluníčko, Hříbek, Květinka, Kočička a Motýlek s celkovou kapacitou 125 dětí. Pracujeme podle školního vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání s názvem „Pramínky poznání…“, jehož hlavním cílem je plnit v daném miniregionu funkci vzdělávacího, sportovního a zájmového centra dětí předškolního věku a jejich rodičů.

Ve třech třídách s dětmi pracuje včetně učitelů také rodilá mluvčí s cílem začlenit bilingvní program zaměřený na anglický jazyk do všech činností dětí v průběhu dne.

Od roku 2014 je mateřská škola fakultní institucí Pedagogické fakulty Ostravské univerzity. Mateřská škola zajišťuje vzdělávání od 6:00 do 16:30 hodin, nabízí dětem řadu zájmových a doplňkových volnočasových aktivit.

 

 

Ředitelka

Mgr. Šárka Králová

Telefon: 596 612 386