Mateřská škola Ostrava, Hornická 43A, příspěvková organizace

MŠ Hornická

Logo

www.mshornicka.cz

Mateřská škola je situována uprostřed zástavby sídliště Šalamouna a má ve svém regionu dlouholetou tradici a pověst zařízení nabízejícího kvalitní předškolní vzdělávaní.

Budova je obklopena rozsáhlou školní zahradou s hracími prvky, dopravním hřištěm, venkovní šachovou učebnou a dřevostavbou s pracovními ponky sloužící jako učebna pro technické vzdělávání dětí. Škola má 5 tříd, z toho jsou 4 třídy běžného typu a 1 speciální třída pro děti s narušenou komunikační schopností, ve které pracují pedagogické pracovnice s magisterským vysokoškolským vzděláním a asistentka pedagoga, která se rovněž specializuje na podporu rozvoje dětské řeči. Běžné třídy jsou heterogenní, avšak rozdělené na dvě třídy mladších dětí od 2 do 4,5 roku a dvě třídy pro děti starší od 4 do 7 let. Škola dále disponuje vlastní kuchyní, která nabízí velmi kvalitní školní stravování, finskou saunou a keramickou dílnou. Díky mnoha finančně podpořeným projektům má škola velký počet vysoce kvalitních didaktických pomůcek, které jsou rozděleny do kabinetů: polytechnického vzdělávání, digitální a mediální výchovy, Montessori matematiky, Montessori jazyka, Montessori praktického života, smyslové výchovy, přírodovědné, hudební a dopravní výchovy a kabinetů s pomůckami pro rozvoj interpersonální a intrapersonální inteligence.

Školní vzdělávací program s názvem „Zvídálek a Dobruška poznávají a mění svět“ staví na poznatku, že dítě předškolního věku vstřebává všechny podněty z okolí a na tyto vlivy reaguje různorodou aktivitou. Podnětnosti prostředí proto využíváme při budování vnitřní motivace dětí jak v oblasti jejich nadání, tak i učení obecně. Věnujeme se maximálnímu rozvoji psychických funkcí každého dítěte, neboť víme, že informace si je jedinec, využívající kvalitně rozvinutého smyslového vnímání a kritického myšlení, schopen získat sám. Důsledně se zaměřujeme na rozvoj silných stránek dítěte a na úpravu případných handicapů. Formou individualizovaného vzdělávání škola rozvíjí v maximální možné míře všechny stránky osobnosti dítěte. 

Ředitelka                                                             

Mgr. Iva Chadzipanajotidisová

Telefon: 596 621 005