Starosta městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz

Petr Veselka

iko_telefon 599 442 807

iko_fax 601 297 981

email:

 Svěřené úkoly v samostatné působnosti na úsecích:

 • interní audit a finanční kontrola
 • požární ochrana 
 • integrovaný záchranný systém
 • krizové řízení a hospodářská opatření pro krizové stavy
 • vztahy k veřejnosti a prezentace
 • zastupování obvodu navenek
 • hospodaření s nemovitým majetkem včetně jeho nabytí a prodeje
 • hospodaření s byty a nebytovými prostory včetně jejich nabytí a prodeje
 • územní řízení a stavební řád
 • strategický rozvoj (územní plán, rozvoj města, nakládání  se strategickým majetkem, souhlasy s umístěním stavby

 • silniční hospodářství

 • oblasti samostatné působnosti městského obvodu, které nebyly zastupitelstvem městského obvodu svěřeny žádnému z místostarostů městského obvodu