Základní škola Ostrava, Gebauerova 8, příspěvková organizace

Informace o škole

ZŠO, Gebauerova 8, PO
Budova Gebauerova 8

Logo

https://www.zsgebauerova.cz/

Od 1. 1. 2013 probíhá výuka v této základní škole ve dvou školních budovách, ve kterých škola každoročně vzdělává s možnou menší odchylkou cca 340 dětí a žáků. První budova a sídlo školy je na ulici Gebauerova, na rozhraní Moravské Ostravy a Přívozu, nedaleko Komenského sadů. Je zde menší zrekonstruované sportovní hřiště i odpočinková část zahrady s pergolou a dětskými herními prvky. Na této budově byla v září 2016 dokončena rozsáhlá modernizace, jejímž výsledkem byla celková výměna oken a podlah a škola tak získala opět nový moderní vzhled.

ZŠ Ibsenova 36
Budova Ibsenova 36

Druhá budova je na ulici Ibsenova, vzdálena od sídla školy 1,5 km ve směru do Poruby. I zde je menší moderní multifunkční hřiště, které zde v souvislosti s celkovou modernizací objektu přemístil v roce 2021 zřizovatel z Masarykova náměstí a tím bylo nahrazeno původní travnaté hřiště. Součástí venkovního areálu je i odpočinková část zahrady s pergolou a moderními hracími prvky. Tato budova dlouhou dobu čekala na modernizaci – stav budovy neodpovídal standardům moderní vzdělávací instituce ani hygienickým požadavkům. V průběhu roku 2020 zásluhou zřizovatele prošla i tato budova zásadní rozsáhlou rekonstrukcí, zahrnující mimo jiné výměnu oken, zateplení budovy a sanaci suterénu. Rok 2020 je tedy zásadním milníkem, kdy i budova tohoto pracoviště dostala moderní ráz-a pro všechny žáky i zaměstnance školy se stala odpovídajícím místem poskytujícím vzdělávání.

Školní vzdělávací program „Škola pro život“, podle kterého se vzdělávají žáci obou pracovišť, zohledňuje specifické podmínky žáků, kdy většina z nich pochází ze sociálně znevýhodněného prostředí. Různá znevýhodnění žáků se škola snaží eliminovat mnoha směry – specifickými formami výuky, nižšími počty dětí ve třídách, tzv. rodinným přístupem k žákům, zapojením do různých mimoškolních aktivit a projektů. Ve výuce jsou uplatňovány praktické metody a formy práce, které rozvíjejí dovednosti a podporují osobnostní rozvoj. K nejpřitažlivějším z nich pro žáky patří prvky estetické výchovy, jejíž metody motivují k učení a zvyšují šance žáků na úspěšné zvládání nároků vzdělávání a následně pak uplatnění na trhu práce i v životě. Princip estetické výchovy je na základě pozitivních zkušeností z minulých let již pevně začleněn do Školního vzdělávacího programu a zároveň podporován i v mimoškolních aktivitách – zejména v pravidelné odpolední škole pro žáky 1. stupně. Pro žáky 2. stupně je v odpoledních hodinách otevřen na obou pracovištích školní klub,  jehož aktivity jsou pro žáky atraktivní a je o ně velký zájem. Na obou pracovištích fungují také oddělení školní družiny a je zde zároveň nabízeno žákům smysluplné trávení volného času v mimoškolních aktivitách – řadě zájmových kroužků (kroužek výtvarný, keramický, pohybově-rytmický, sportovní, taneční, stolní tenis, kroužek českého jazyka, kroužek ICT).

Škola má dlouhodobě zřízeny přípravné třídy, ve kterých se děti připravují na úspěšné zvládnutí nároků vzdělávání při počátku povinné školní docházky. Od školního roku 2008/2009 také škola umožňuje uchazečům z řad veřejnosti, kteří v minulosti nezískali základní vzdělání, si toto vzdělání doplnit formou dálkového studia.

 

Ředitelka   

Mgr. Radka Hanusová  

Telefon: 596 134 334