Základní škola Ostrava, Gajdošova 9, příspěvková organizace

Informace o škole

ZŠO, Gajdošova 9, PO

Logo

http://www.zsg.cz/

Základní škola poskytuje vzdělávání podle školního vzdělávacího programu „Od pramínku poznání k pramenům vědomostí“. Žáci mají od 1. ročníku výuku anglického jazyka, od 4. třídy výuku informatiky a od 7. třídy druhý cizí jazyk.

V centru Ostravy jsme jedinou školou rodinného typu s individuálním přístupem k žákům právě proto, že nám to umožňuje optimální počet žáků ve třídě. Škola se zaměřuje na nové formy práce a projektovou výuku, na individuální přístup k žákům. Třídy jsou vybaveny interaktivními tabulemi a dataprojektory. Počítačová učebna je vybavena 24 počítači a interaktivní tabulí. Žákům jsou k dispozici učebny výtvarné výchovy, hudební výchovy, dílny a školní knihovna. Škola se věnuje také sportovním aktivitám žáků, k dispozici je hřiště a tělocvična o rozměrech cca 15,50 m x 9,20 m. Školní hřiště je přístupné veřejnosti. Mimo výukový program nabízí škola pro děti doučování a různé kroužky v odpoledních hodinách například:

  • kroužek hry na kytaru
  • kroužek Ekotým
  • vlastivědný kroužek
  • kroužek pěvecký sbor Gajdošík
  • keramický kroužek
  • míčové hry
  • pohybové hry
  • dovedné ruce

V nabídce kroužků pro školní rok dochází podle zájmů žáků k jejich obměně. Součástí školy jsou Dětská výtvarné galerie. Škola vydává časopis Gajdošík a pořádá celou řadu soutěží a akcí nejen pro základní školy, ale i mateřské školy z ostravského regionu, např. Pohádky děti dětem, Anglický slavík, Anglický desetiboj. Škola není bezbariérová. Aktuální aktivity jsou zveřejňovány na webových stránkách školy.

Ředitelka                                            

Mgr. Anna Krasulová                          

Telefon: 596 627 610