Základní školy

Informace o základních školách

Městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz je zřizovatelem 6 základních škol a 2 právních subjektů vykonávajících jak činnost školy základní, tak i školy mateřské. Každá základní škola má 9 ročníků s členěním na první stupeň (1. – 5. ročník) a druhý stupeň (6. – 9. ročník), do nichž dochází více než tři a půl tisíce dětí. Školy navštěvují nejen děti s trvalým bydlištěm v městského obvodu, ale také z jiných ostravských městských obvodů a dalších obcí. Bohužel z důvodu velké poptávky ze strany rodičů, nemohou být všechny děti na některou z našich škol přijaty, a to z kapacitních důvodů. Při přijímacím řízení je pak na základě stanovených kritérií dána přednost dítěti, které má trvalé bydliště v městském obvodu.

ZŠ GajdošovaZŠ GebauerovaZŠ Gen. PíkyZŠ MatičníZŠ Nádražní

ZŠ a MŠ OstrčilovaWaldorfská ZŠ a MŠOZŠ Zelená