Projekty realizované s finanční spoluúčastí EU

Přehled projektů městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz spolufinancovaných z EU, stav k 05. 09. 2023.

 

Název projektuCelkové náklady v tis. KčDotace v tis. KčPoskytovatel dotaceStav projektuDatum zahájení - ukončení
Hezky pěšky po Výstavní 29 312 24 915 IROP projekt v realizaci 2024
Třídíme v MOb MOaP! 1 670 tis. Kč 1 047 tis. Kč OPŽP projekt v realizaci 2023-2024
Pracoviště OSV, oddělení sociálních služeb, Tyršova 1761/14, Moravská Ostrava 6 764 tis. Kč 5 690 tis. Kč IROP projekt zrealizován 2022-2023
RS – Ostrava, Fifejdy II – IV. etapa 10 616 5 033 IROP příprava projektu 2023
Letem technickým světem 300 255 OP Interreg V-A ČR-PL příprava projektu 2023 - 2024
Místo, kde žijeme 400 340 OP Interreg V-A ČR-PL příprava projektu 2023 - 2024
Energetické úspory - ZŠO, Matiční 5, PO 10 000 2 000 OP Životní prostředí projekt nerealizován 2023
Bezpečně světem 228 194 OP Interreg V-A ČR-PL (Fond mikroprojektů) projekt v realizaci 2022 - 2023
Pokročilé metody ve vzdělávání ve vybraných ZŠ MOb MOaP 13 141 11 602 IROP příprava projektu 2023 - 2024
RESOLVE - Sustainable mobility and the transition to a low-carbon retailing economy 410 349 Interreg Europe projekt zrealizován 2021 - 2023
Nákup vybavení a osobního automobilu pro sociální služby 2 032 1 727 IROP projekt zrealizován 2022 - 2023
Malí kutilové  352 299 OP Interreg V-A SVK-ČR (Fond malých projektů)  projekt nerealizován 2020 - 2021
Objevujeme svět techniky  302 256 OP Interreg V-A ČR-PL (Fond mikroprojektů)  projekt zrealizován 2020 - 2021
Infrastruktura vybraných ZŠ MOb MOaP I. (Infrastruktura ZŠ III.)  32 951 27 000 IROP  nepodpořeno 2020 - 2021
Infrastruktura vybraných ZŠ MOb MOaP II. (Infrastruktura ZŠ III.)  34 893 27 000 IROP nepodpořeno 2020 - 2021

Moderní Gajdoška

(Infrastruktura ZŠ) 
10 691 9 471 IROP projekt zrealizován 2019 - 2020

ZŠ Gen. Píky 13A

(Infrastruktura ZŠ) 
12 493 10 532 IROP projekt zrealizován 2019 - 2020

ZŠ Nádražní

(Infrastruktura ZŠ) 
10 447 9 104 IROP projekt zrealizován 2019 - 2020
Umění nezná hranice  605 514 OP Interreg V-A ČR-PL (Fond mikroprojektů)  projekt nerealizován 2020
Spoznajme sa navzájom 618 520 OP Interreg V-A SVK-ČR (Fond malých projektů)   projekt zrealizován 2019 - 2021
Výchova ke zdraví  683 510 OP Interreg V-A ČR-PL (Fond mikroprojektů)   projekt zrealizován 2020 - 2022
Senioři poznávají Ostravu a Ratiboř  165 140 OP Interreg V-A ČR-PL (Fond mikroprojektů)  projekt zrealizován 2019 - 2021
Se seniory od Ostravy po Čadcu  536 456 OP Interreg V-A SVK-ČR (Fond malých projektů)   projekt zrealizován 2019 - 2021
Pod jednou střechou  321 276 OP Interreg V-A ČR-PL (Fond mikroprojektů) projekt zrealizován 2019
Energetické úspory v BD Úprkova 11 10 997 3 608 IROP  projekt zrealizován 2022
Revitalizace aleje na ul. Sadová v úseku od Dětského ráje po ul. Na Bělidle 623 217 OP Životní prostředí  projekt v realizaci 2023
Energetické úspory v BD Tyršova 25  5 173 1 461 IROP  projekt nerealizován 2022
Energetické úspory v BD Fügnerova 6  8 310 2 475 IROP projekt zrealizován 2022
Energetické úspory v BD Chelčického 10  4 554 1 279 IROP projekt zrealizován 2021
Energetické úspory – ZŠO Gebauerova, odloučené pracoviště Ibsenova  23 378 8 146 OP Životní prostředí projekt zrealizován 2020
Výměna plynových kotlů ve vybraných školských zařízeních SMO, MOb MOaP – Waldorfská ZŠ a MŠ Ostrava  2 066 798 OP Životní prostředí  projekt zrealizován 2019 - 2020
Retenční nádrž – ZŠO, Gebauerova, odloučené pracoviště Ibsenova  2 863 2 434 OP Životní prostředí  projekt zrealizován 2020 - 2021
Energetické úspory - MŠO, Blahoslavova  8 138 1 393 OP Životní prostředí  projekt zrealizován 2021
Náš domov  283 241 OP Interreg V-A SVK-ČR (Fond malých projektů)  projekt zrealizován 2018 - 2019
Technické vzdělávání v MŠ  518 441 OP Interreg V-A SVK-ČR (Fond malých projektů)  projekt zrealizován 2018 - 2019
Ostrčilova - inovace(Infrastruktura ZŠ) 8 477 7 629 IROP projekt zrealizován 2021 - 2022
Zvýšení kybernetické bezpečnosti ÚMOb MOaP  7 689 6 875 IROP nepodpořeno 2018
Zateplení přírodovědné učebny ZŠO, Zelená 792 380 OP Životní prostředí projekt zrealizován 2019
Výměna plynových kotlů ve vybraných školských zařízeních SMO, MOb MOaP - ZŠO, Nádražní 117 3 648 1 459 OP Životní prostředí projekt zrealizován 2019 - 2020
Výměna plynových kotlů ve vybraných školských zařízeních SMO, MOb MOaP - MŠO, Poděbradova 19 706 283 OP Životní prostředí projekt zrealizován 2018
Podzemní kontejnery na tříděny odpad  3 205 1 592 OP Životní prostředí nepodpořeno 2018 - 2019
Společně! 256 217 OP Interreg V-A ČR-PL (Fond mikroprojektů) projekt zrealizován 2018
Mezilidská komunikace - tváří v tvář bez internetu 693 520 OP Interreg V-A ČR-PL (Fond mikroprojektů) projekt zrealizován 2018

Modernizace učeben

 

 

(Infrastruktura ZŠ I.)

3 912 3 323 ITI Ostravsko - IROP projekt zrealizován 2018 - 2019
Energetické úspory v BD Úprkova 11 9 256 2 596 IROP projekt nerealizován 2018
Energetické úspory v BD Chelčického 10  4 538 1 300 IROP nepodpořeno 2018
Parkové úpravy sídlišť Šalamouna a Fifejdy II 2016 2 060 1 236 OP Životní prostředí nepodpořeno 2016
Tanec bez hranic 454 386 OP Interreg V-A ČR-PL (Fond mikroprojektů) projekt zrealizován 2017 - 2018
3,2,1 Start! 219 186 OP Interreg V-A ČR-PL (Fond mikroprojektů) projekt zrealizován 2017
Výměna oken budovy radnice městského obvodu MOaP 22 900 11 000 OP Životní prostředí projekt nerealizován cca 2018 - 2020
Energetické úspory - ZŠO, Zelená 18 568 7 618 OP Životní prostředí projekt zrealizován 2019
Vzděláváním k vyšší profesionalizaci MOb MOaP 5 502 5 244 OP Zaměstnanost projekt zrealizován 2016 - 2019
Rekonstrukce chodníků a trolejbusových zastávek ul. Hornopolní 9 757 6 445 IROP nepodpořeno 2016 - 2018
Mimoškolní péče o děti v MOaP 5 775 5 486 OP Zaměstnanost nepodpořeno 2016 - 2018
Parkové úpravy sídlišť Šalamouna a Fifejdy II 2015 2 600 1 545 OP Životní prostředí projekt zrealizován 2015 - 2017
Pěší zóna na ulici 28. října od Masarykova náměstí po Smetanovo náměstí 27 289 18 575 ROP Moravskoslezsko projekt zrealizován 2015
Podzemní kontejnery na tříděný odpad II. etapa 2 724 1 296 SFŽP - OPŽP projekt zrealizován 2015
Modernizace výuky na základních školách městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz 18 000 15 100 ROP Moravskoslezsko nepodpořeno 2015
Zateplení školských zařízení v obvodu MOaP - 1. část 19 284 9 072 SFŽP - OPŽP projekt zrealizován 2014-2015
Zateplení školských zařízení v obvodu MOaP - 2. část 30 441 13 637 SFŽP - OPŽP projekt zrealizován 2014-2015
Zateplení školských zařízení v obvodu MOaP - 3. část 41 466 18 533 SFŽP - OPŽP projekt zrealizován 2014-2015
Zateplení školských zařízení v obvodu MOaP - 4. část 17 500 7 875 SFŽP - OPŽP projekt nerealizován 2014-2015
Podpora naplnění kvality sociálně-právní ochrany dětí 2 151 2 005 MPSV ČR, OP LZZ projekt zrealizován 2014-2015
Račte vstoupit do pohádky 318 270 OPPS CZ-PL projekt zrealizován 2014
Po stopách historie česko-polského pohraničí 450 383 OPPS CZ-PL projekt zrealizován 2014
Ekoškolky - MŠO, Špálova a MŠO, Poděbradova 3 308 2 977 SFŽP - OPŽP projekt zrealizován 2015
Chata Mazák - středisko ekologické výchovy 55 000 49 500 SFŽP - OPŽP projekt nerealizován 2015-2020
Přes hranice za sportem 724 616 OPPS CZ-PL projekt zrealizován 2013-2014
Úprava parku Petra Bezruče 668 476 SFŽP - OPŽP projekt zrealizován 2013-2014
Logopedická péče v mateřských školách obvodu MOaP 1 200 1 200 MS kraj, OP VK nepodpořeno 2013-2014
Provoz azylového domu Hlučínská 14 a 16 2 500 2 500 MPSV ČR, OP LZZ projekt nerealizován 2013-2015
Zkvalitnění a zefektivnění chodu Úřadu Moravská Ostrava a Přívoz 1 800 1 500 MV ČR, OP LZZ projekt nerealizován 2013-2014
Podzemní a polopodzemní kontejnery pro tříděný odpad

3 777

1 430

SFŽP - OPŽP

projekt zrealizován

2012-2014
Školky bez hranic 181 144 OPPS CZ-PL projekt zrealizován 2012-2013
ZŠO, Nádražní 20 000 9 515 SFŽP - OPŽP nepodpořeno 2012
"Vzdělávejte se pro růst! - Adaptabilita" 217 217 MPSV ČR (OP LZZ) projekt zrealizován 2012
Azylový dům Hlučínská 14 a 16 17 500 17 500 IOP projekt nerealizován 2011 - 2014
Estetizace přednádražního prostou v Ostravě - Přívoze 154 100 103 380 ROP NUTS II Moravskoslezsko projekt zrealizován 2010 - 2014
Modernizace výuky základních škol městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz - specializované počítačové a jazykové učebny a laboratoře 5 784 5 301 ROP NUTS II Moravskoslezsko

projekt zrealizován

2010 - 2011
Modernizace výuky základních škol městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz - multimediální vybavení počítačových a odborných učeben a kmenových tříd 9 952 9 147 ROP NUTS II Moravskoslezsko projekt zrealizován 2010 - 2011
ZŠ Gen. Píky - zateplení pav. E 61 258 13 618 OPŽP projekt zrealizován 2008 - 2010