Statutární město Ostrava - oficiální portál
  • Velikost písma:
  • A
  • A
  • A

Osobní nástroje

Projekty realizované s finanční spoluúčastí EU

Poslední změna: Čtvrtek 01.11.2018 13:26
Přehled projektů městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz spolufinancovaných z EU, stav k 1. 11. 2018.

 

Název projektuCelkové náklady v tis. KčDotace v tis. KčPoskytovatel dotaceStav projektuDatum zahájení - ukončení
Pod jednou střechou  350 298  OP Interreg V-A ČR-PL (Fond mikroprojektů) příprava projektu 2019
Energetické úspory v BD Úprkova 11 12 700 4 200 IROP  příprava projektu 2019
Revitalizace aleje na ul. Sadová v úseku od Dětského ráje po ul. Na Bělidle 1 737 608 OP Životní prostředí  příprava projektu 2019
Energetické úspory v BD Tyršova 25  4 293 1 290 IROP  příprava projektu 2019
Energetické úspory v BD Fügnerova 6  4 500 1 890 IROP příprava projektu 2019
Energetické úspory v BD Chelčického 10  4 538 1 300 IROP příprava projektu 2019
Energetické úspory – ZŠO Gebauerova, odloučené pracoviště Ibsenova  17 906 7 462 OP Životní prostředí příprava projektu 2019
Výměna plynových kotlů ve vybraných školských zařízeních SMO, MOb MOaP – Waldorfská ZŠ a MŠ Ostrava  2 663 1 065 OP Životní prostředí  žádost v hodnocení 2019
Výměna plynových kotlů ve vybraných školských zařízeních SMO, MOb MOaP - ZŠO, Gebauerova, odloučené pracoviště Ibsenova 2 178 871 OP Životní prostředí  příprava projektu 2019
Retenční nádrž – ZŠO, Gebauerova, odloučené pracoviště Ibsenova  1 618 1 375 OP Životní prostředí  příprava projektu 2019
Energetické úspory - MŠO, Blahoslavova  8 138 3 255 OP Životní prostředí  příprava projektu 2019
Náš domov  338 288 OP Interreg V-A SVK-ČR (Fond malých projektů)  projekt v realizaci 2018 - 2019
Technické vzdělávání v MŠ  582 495 OP Interreg V-A SVK-ČR (Fond malých projektů)  projekt v realizaci 2018 - 2019
Infrastruktura ZŠ II. 61 700 55 530 ITI Ostravsko - IROP příprava projektu 2019 - 2020
Zvýšení kybernetické bezpečnosti ÚMOb MOaP  7 689 6 875 IROP nepodpořeno 2018
Zateplení přírodovědné učebny ZŠO, Zelená 896 390 OP Životní prostředí projekt v realizaci 2019
Výměna plynových kotlů ve vybraných školských zařízeních SMO, MOb MOaP - ZŠO, Nádražní 117 4 046 1 618 OP Životní prostředí projekt v realizaci 2019
Výměna plynových kotlů ve vybraných školských zařízeních SMO, MOb MOaP - MŠO, Poděbradova 19 799 282 OP Životní prostředí projekt v realizaci 2018
Podzemní kontejnery na tříděny odpad  3 205 1 592 OP Životní prostředí žádost v hodnocení 2018 - 2019
Společně! 340 289 OP Interreg V-A ČR-PL (Fond mikroprojektů) projekt zrealizován 2018
Mezilidská komunikace - tváří v tvář bez internetu 721 520 OP Interreg V-A ČR-PL (Fond mikroprojektů) projekt v realizaci 2018
Infrastruktura pro ZŠ I 3 912 3 323 ITI Ostravsko - IROP projekt v realizaci 2018 - 2019
Infrastruktura pro ZŠ 30 000 27 000 IROP projekt v realizaci 2018
Energetické úspory v BD Úprkova 11 9 256 2 596 IROP projekt nerealizován 2018
Energetické úspory v BD Chelčického 10  4 538 1 300 IROP (výzva č. 37) nepodpořeno 2018
Parkové úpravy sídlišť Šalamouna a Fifejdy II 2016 2 060 1 236 OP Životní prostředí nepodpořeno 2016
Tanec bez hranic 524 439 OP Interreg V-A ČR-PL (Fond mikroprojektů) projekt zrealizován 2017 - 2018
3,2,1 Start! 219 186 OP Interreg V-A ČR-PL (Fond mikroprojektů) projekt zrealizován 2017
Výměna oken budovy radnice městského obvodu MOaP 22 900 11 000 OP Životní prostředí projekt nerealizován cca 2018 - 2020
Energetické úspory - ZŠO, Zelená 19 184 7 900 OP Životní prostředí projekt v realizaci 2019
Vzděláváním k vyšší profesionalizaci MOb MOaP 5 502 5 244 OP Zaměstnanost projekt v realizaci 2016 - 2018
Rekonstrukce chodníků a trolejbusových zastávek ul. Hornopolní 9 757 6 445 IROP nepodpořeno 2016 - 2018
Mimoškolní péče o děti v MOaP 5 775 5 486 OP Zaměstnanost nepodpořeno 2016 - 2018
Parkové úpravy sídlišť Šalamouna a Fifejdy II 2015 2 600 1 545 OP Životní prostředí projekt zrealizován 2015
Pěší zóna na ulici 28. října od Masarykova náměstí po Smetanovo náměstí 27 289 18 575 ROP Moravskoslezsko projekt zrealizován 2015
Podzemní kontejnery na tříděný odpad II. etapa 2 724 1 296 SFŽP - OPŽP projekt zrealizován 2015
Modernizace výuky na základních školách městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz 18 000 15 100 ROP Moravskoslezsko nepodpořeno 2015
Zateplení školských zařízení v obvodu MOaP - 1. část 19 284 9 072 SFŽP - OPŽP projekt zrealizován 2014-2015
Zateplení školských zařízení v obvodu MOaP - 2. část 30 441 13 637 SFŽP - OPŽP projekt zrealizován 2014-2015
Zateplení školských zařízení v obvodu MOaP - 3. část 41 466 18 533 SFŽP - OPŽP projekt zrealizován 2014-2015
Zateplení školských zařízení v obvodu MOaP - 4. část 17 500 7 875 SFŽP - OPŽP projekt nerealizován 2014-2015
Podpora naplnění kvality sociálně-právní ochrany dětí 2 151 2 005 MPSV ČR, OP LZZ projekt zrealizován 2014-2015
Račte vstoupit do pohádky 318 270 OPPS CZ-PL projekt zrealizován 2014
Po stopách historie česko-polského pohraničí 450 383 OPPS CZ-PL projekt zrealizován 2014
Ekoškolky - MŠO, Špálova a MŠO, Poděbradova 3 308 2 977 SFŽP - OPŽP projekt zrealizován 2015
Chata Mazák - středisko ekologické výchovy 55 000 49 500 SFŽP - OPŽP projekt nerealizován 2015-2020
Přes hranice za sportem 724 616 OPPS CZ-PL projekt zrealizován 2013-2014
Úprava parku Petra Bezruče 668 476 SFŽP - OPŽP projekt zrealizován 2013-2014
Logopedická péče v mateřských školách obvodu MOaP 1 200 1 200 MS kraj, OP VK nepodpořeno 2013-2014
Provoz azylového domu Hlučínská 14 a 16 2 500 2 500 MPSV ČR, OP LZZ projekt nerealizován 2013-2015
Zkvalitnění a zefektivnění chodu Úřadu Moravská Ostrava a Přívoz 1 800 1 500 MV ČR, OP LZZ projekt nerealizován 2013-2014
Podzemní a polopodzemní kontejnery pro tříděný odpad

3 777

1 430

SFŽP - OPŽP

projekt zrealizován

2012-2014
Školky bez hranic 181 144 OPPS CZ-PL projekt zrealizován 2012-2013
ZŠO, Nádražní 20 000 9 515 SFŽP - OPŽP nepodpořeno 2012
"Vzdělávejte se pro růst! - Adaptabilita" 217 217 MPSV ČR (OP LZZ) projekt zrealizován 2012
Azylový dům Hlučínská 14 a 16 17 500 17 500 IOP projekt nerealizován 2011 - 2014
Estetizace přednádražního prostou v Ostravě - Přívoze 154 100 103 380 ROP NUTS II Moravskoslezsko projekt zrealizován 2010 - 2014
Modernizace výuky základních škol městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz - specializované počítačové a jazykové učebny a laboratoře 5 784 5 301 ROP NUTS II Moravskoslezsko

projekt

zrealizován

2010 - 2011
Modernizace výuky základních škol městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz - multimediální vybavení počítačových a odborných učeben a kmenových tříd 9 952 9 147 ROP NUTS II Moravskoslezsko projekt zrealizován 2010 - 2011
ZŠ Gen. Píky - zateplení pav. E 61 258 13 618 OPŽP projekt zrealizován 2008 - 2010
Kontakt

Kontaktní centrum

844 121 314


Spojovatelka

599 444 444

599 442 991

facebook_logo


Úřad městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz
náměstí Dr. E. Beneše 555/6
729 29 Ostrava


Úřední hodiny »